Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Det blir landsmøte!

 (16.04.2010)

Trass i at flytrafikken er innstilt, vert det landsmøte i Noregs Mållag på Stiklestad Hotell frå fredag 16. april klokka 13.

- Eg er imponert over utsendingane som på svært kort varsel fann fram alternative reiseruter.
Å setje seg i ein bil og køyre frå Agder til Nord-Trøndelag for å vere med på landsmøtet vitnar om ståpåvilje, seier Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. Han måtte sjølv setje seg i bilen onsdag kveld og køyre i 16 timar for å nå fram.

- Det er også vilje til å få med seg ein sikkeleg fest i Mållaget. Fredag morgon tek musikar Per Arne Glorvigen landevegen fatt frå Paris. Og då rekk han akkurat å underhalde på festmiddagen laurdag kveld, smiler Håvard B. Øvregård.

Landsmøtet vert opna fredag klokka 13 med opning og konstituering. Resten av landsmøtesakene vert handsama laurdag.

For meir informasjon:
Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag, 917 73 157 (m)
Hege Lothe, informasjonskonsulent, 926 48 348 (m)

Treng du praktisk informasjon: <a data-cke-saved-href="http://www.nm.no/styre.cfm?path=10210,10220" href="http://www.nm.no/styre.cfm?path=10210,10220" self"="" class="link">kontakt ein av dei tilsette på mållaget.

***

NY DAGSORDEN FOR LANDSMØTET
Styret har diskutert situasjonen og legg fram dette framlegget til gjennomføring av landsmøtet:

Fredag
13.00 - 14.00 Opning, konstituering
- framlegg om å gjennomføra dei formelle landsmøtetingingane i tidsrommet 09.30 - 18.00 laurdag)
14.00 - 14.30 Pause
14.30 - 15.15 Presentasjon av Språkfakta 2010 v/ Ottar Grepstad, direktør ved Nynorsk kultursentrum
15.15 - 15.45 Pause m/ mat
15.45 - 16.45 Gjennom ord vert verda stor - presentasjon av kampanje for nynorsk i barnehagen ved Hege Lothe, informasjonskonsulent i Noregs Mållag
16.45 - 17.00 Pause
17.00 - 18.00 Fråsegner (uformell drøfting av fråsegnene som skal handsamast laurdag, slik at dei evt kan endrast og betrast for å letta den formelle handsaminga)

20.00 Middag

Laurdag
09.30 - 18.00
Styret gjer framlegg om å handsama desse sakene: leiartalen, årsmeldinga, rekneskap, budsjett, innkomne framlegg, målbyte, fråsegner og val.

19.30 Stemningsstund i Stiklestad kyrkje
20.00 Festmiddag m/ underhaldning og dans

Sundag
10.00 - 12.30 Målbyte, vidareføring av diskusjonen laurdag, ideutvikling m.m.
12.30 - 13.30 Lunsj
 

Hege Lothe
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no