Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

– Vi treng forsking om nynorsk

 (18.04.2010)

Bakgrunnen er at stoda for nynorsken i det norske samfunnet er samansett. Det er framgang innan til dømes litteratur og media, medan skulemålet er pressa fleire stader. Særleg gjeld dette i og rundt dei store byane.

– Vi treng kunnskap om målbyte. Kvifor skiftar foreldre, skulelevar og studentar frå nynorsk til bokmål, jamvel om all røynsle tilseier at nynorsk ville vera eit betre val?, spør Øvregård. Han har eit samla landsmøte i ryggen som meiner styresmaktene bør leggje til rette for nasjonal tverrfagleg og fleirfagleg forsking. Stortinget har tidlegare slått fast at nynorsk skal bli positivt diskriminert, og Øvregård meiner det er på tide at pengar fylgjer ord:

– Det er på høg tid at styresmaktene løyver dei millionane som trengst for å skaffe til veges ny kunnskap om den norske språkstoda. Dette er område kulturnasjonen Noreg må forske på, 125 år etter at Stortinget fatta jamstillingsvedtaket mellom nynorsk og bokmål.

For meir informasjon:
Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag, 917 73 157 (m)
Jens Kihl, nyvald nestleiar, 992 31 490 (m)

<a data-cke-saved-href="http://www.nm.no/tekst.cfm?id=3084" href="http://www.nm.no/tekst.cfm?id=3084" self"="" class="link">Nye bilete av leiar og nestleiar er lagt ut her.

Hege Lothe
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no