Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Fest for Lunden

 (20.09.2010)

To markante røyster i den nynorske skriftkulturen, Eldrid Lunden og Kåre Lunden, jubilerer med høvesvis 70 og 80 år i 2010, og heimbygda Naustdal heidrar jubilantane med ein innhaldsrik festdag laurdag 9. oktober 2010.

To sysken frå ein liten gard i Sunnfjord. Eit skjønnlitterært og eit faglitterært forfattarskap. To kritiske pennar, to djerve røyster i det norske offentlege rom.

- Vi ynskjer å setje søkjelys på den kritiske krafta i forfattarskapa, deira sentrale posisjon nasjonalt og deira tilskot til den nynorske skriftkulturen, seier rådgjevar for oppvekst og kultur i Naustdal kommune Trine Falkenstein.

Det vert eit større arrangement med open konferanse i Naustdalshallen, marknad i og ved Naustdal barne- og ungdomsskule og festkveld i grendahuset Fosshalla. Bak arrangementet står Naustdal kommune, Naustdal Sogelag, Naustdal Mållag, Eldrerådet og Naustdal Ungdomslag.

Eldrid Lunden er som lyrikar og professor i skrivekunst ein av dei viktigaste modernistiske lyrikarane våre med ei rekkje publikasjonar og prisar (m.a. Brageprisen, Aschehougprisen, Nynorsk Litteraturpris og Doblougprisen). Ho var med på å stifte forfattarstudiet i Bø, og 1968-68 var ho ein del av miljøet kring det innflytelsesrike litteratur og samfunnskritiske tidsskriftet Profil.

Kåre Lunden er sivilagronom og historikar. Markant professor ved Universitetet i Oslo gjennom mange år, med heile spennet frå vikingtid til hamskifte, frå 850 til 1850 som forskings- og undervisningsområde. Kåre Lunden særmerkjer seg med eit folkeleg, levande språk og med sterke synspunkt og teoriar. Han har også fått prisar, mellom andre Klassekampen sin kulturpris Neshornet og Norsk Språkpris.

- Vi har lagt opp til eit program som vi vonar både lek og lærd vil finne interessant og oppmodar alle litteratur og samfunnsinteresserte til å leite opp programmet på Naustdal kommune sine vevsider, avsluttar Trine Falkenstein.


Arrangementet er støtta av Fritt Ord, Norsk Kulturråd og Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Sjå www.naustdal.kommune.no for program og meir informasjon.


Naustdalsantologien
Som ein del av festdagen vert Harald Jarl Runde og Naustdal Sogelag si bok ”Her er så fagert ved høge lid” presentert.

Boka inneheld 86 utvalde skjønnlitterære tekstar av eit femtital kjende og mindre kjende forfattarar og skribentar med tilknyting til Naustdal. Her er lyrikk, salmar, forteljingar, noveller, utdrag frå romanar, essay, morostubbar og ikkje minst, den halvveges gløymde sjangeren reisebrevet.


Tekstane har alle vore på trykk før. Det er såleis blitt ei spennande reise over kva som har rørt seg på det litterære området i soknene Vevring og Naustdal – og no Naustdal kommune – i over 150 år.


Den djuptgripande vekkinga og mektige åndsrørsla med hovudtyngd i Vevring og Bru frå 1830-åra avla forfattarar, lyrikarar, salmediktarar og skriveføre emissærar, prestar og misjonærar.

Dei framstormande og radikale ungdomane i Naustedalen frå kring 1900 avla målmenn, bladmenn og forleggarar. Og så har me ”Alle dei andre” som ikkje let seg setje på bås.


Takka vere rause gåver frå Kulturetaten i Naustdal kommune, Sparebanken i Sogn og Fjordane og Noregs Mållag har prosjektet late seg gjennomføre. Elevane i 6. og 7. klasse ved Naustdal Barne- og Ungdomsskule har hatt som prosjektoppgåve å lage illustrasjonar som vert stilt ut på festdagen for Eldrid og Kåre Lunden.

Antologien kjem ut i høve at Naustdal Sogelag i år er 20 år gammalt.

Vil du vite endå meir? Ring til:
Arne Kleiva, Naustdal Mållag
tlf. 47 17 00 11

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no