Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 1. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Momskompensasjonsskjema 2011

 (27.05.2011)

I fjor vard det innført ny tilskotsordning som skal kompensere for utgifter frivillige organisasjonar har til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Ordninga omfattar ikkje investeringar i og påkostnader på bygg, anlegg og fast eigedom.

Lokallag i Noregs Mållag som vil søkje momskompensasjon for 2011 må sende søknad til Noregs Mållag innan 25. juni.

Søknaden må fyllast ut med kontaktinformasjon og totale driftskostnader i 2010 slik det kjem fram av laget sin reviderte og årsmøtegodkjende rekneskap. Nedanfor finn du skjemaet som skal brukast til å søkje om momskompensasjon. I skjemaet finn du og nærmare informasjon om ordninga. Du kan lese meir om momskompensasjonsordninga på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Har du spørsmål om skjemaet kan du snakke med Berit Krogh som er økonomikonsulent hjå Noregs Mållag. Kontaktinformasjon ligg her.

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no