Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 1. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Ny rapport om norskfaget

 (10.11.2011)

Utdanningsdirektoratet har sett ned eit Forum for norskfaget som er i ferd med å kome med ulike rapportar til direktoratet. Ein ny delrapport om norskfaget er klar, og den er offentleg for alle interesserte.

Delrapporten tek for seg emne som til dømes norskfaget og vurderingsordningane, forholdet mellom hovudmål og sidemål og norskfaget og fleirspråklege elevar. Sluttrapporten kjem i februar 2012.

Forum for norskfaget skal medverka til å sikra heilskap i norskfaget og til å vidareutvikla norskfaget som eit sentralt fag for kulturforståing, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Det skal peika på utfordringar, gje råd og foreslå tiltak, og det skal identifisera behov for kompetanseutvikling.

Les rapporten hjå Forum for norskfaget hjå Utdanningsdirektoratet.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no