Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Jostein O. Mo har fått nynorskstipend

 (28.04.2012)

Stipendvinnaren vil gjere eit viktig arbeid på eit felt der nynorsken ikkje har vore så synleg. Han har lang røynsle frå dette feltet og har sett eit behov som han har god kompetanse til å hjelpe med.

Jostein 0. Mo vil hjelpe frivillige lag å få lagslovene sine på nynorsk. Han meiner dei fleste frivillige organisasjonar ikkje har mønstervedtektene sine for lokallaga på nynorsk. Jostein Mo har arbeidd med dette før. Han er tidlegare styreleiar i Møre og Romsdal Idrettskrins og har i over 15 år vore med i lovutvalet i Noregs Idrettsforbund. Han har tidlegare omsett lovnormene for idrettsråd og idrettslag.

I arbeidet ser vinnaren føre seg at ein skal kontakte eit utval frivillige organisasjonar på landsplan med tilbod om å hjelpe fram nynorsk omsetjing av møtevedtekter. Dette kan formidlast til lokallaga ved hjelp av heimesider og/eller elektroniske meldingar, jamstilt med tilsvarande vedtekter på bokmål. Planen er å gjere dette for minst 10 organisasjonar/forbund.

Prosjektet kan òg utarbeide allmenne lagsvedtekter på nynorsk som skal formidlast gjennom Noregs Mållag sine heimesider. Og Mo vil laga ei ”juridisk ordliste” for friviljuge organisasjonar der vanlege formuleringar frå organisasjonslivet på bokmål vert jamstilte med nynorske. Han ser for seg å kunne vere litt rådgjevar for dei som vil arbeide fram lagsverktøy på nynorsk.

Med si breie røynsle og spennande prosjekt trur me Jostein 0. Mo gjennom dette stipendet kan få til nynorsk på eit felt som mållaget sjølv har ynskt å ta tak i ei stund, og ikkje minst på eit felt der nynorsken i dag er svært vantande.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no