Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Auka støtte til språkdeling i Målselv

 (12.06.2012)

Fylkesmannen i Troms har auka tildelinga av skjønnsmidlar til språkdeling i skulen i Målselv frå 100 000 kroner til 400 000 kroner, melder avisa Nye Troms.
- Vi går ut ifrå at vi heretter unngår samanslåing av språkdelte klasse på grunn av dårlig kommuneøkonomi, seier Bodil Vinjevoll, leiar i Målselv Mållag.

Målselv er den einaste kommunen i Troms som har språkdeling mellom nynorsk og bokmål. Det er jamleg er nynorskklasse ved Olsborg skole.

- Språkdeling er ein rett foreldre og born har. Dei har rett til å velgje den språkformen dei meiner er best. Reglane er greie, så retten må vi oppfylle uansett om vi får pengar eller ei, seier skulefaglig rådgjevar Erik Myre i Målselv kommune til Nye Troms.

Det var Mållaget som opplyste kommunen om at Fylkesmannen i Rogaland tildelte mellom 440 og 460 000 kroner pr. klasse frå skjønnsmidlane.

Målselv kommune har deretter teke kontakt med Fylkesmanen i Troms, og etter drøftingar er skjønnsmidlane auka til 400 000 kroner. Målselv kommune har ikkje vore klar over rettane kommunane har knytt til skjønsmidlar for språkdelte klasse.

Målselv Mållag meiner kommunen burde vore meir vakne i saka, og peikar på at kommunen har gått glipp av pengar fleire år tilbake i tid, men vonar at ein frå no av unngår at nynorskklassene vert slått saman med bokmålsklassene for å spare pengar.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no