Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Språkrådet sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

 (08.06.2013)

I dag sende Språkrådet ut ei pressemelding som dei kallar ei bekymringsmelding til kunnskapsministeren. Arnfinn Muruvik Vonen seier at Utdanningsdirektoratet sitt framlegg til ny læreplan i norskfaget reduserer sidemålsopplæringa og dette vil svekke nynorskkompetansen i samfunnet og gjere det tyngre å vere nynorskbrukar.

Framlegget svekkjar opplæringa i nynorsk og legg opp til ei minimumsløysing for prøving i sidemål. Det er styreleiar i Språkrådet, Ottar Grepstad, og direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen som har signert brevet. 

Dette er heile pressemeldinga frå Språkrådet: 

Språkrådet sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

– Utdanningsdirektoratets forslag til ny læreplan i norskfaget bryter til dels med norsk språkpolitikk. Redusert sidemålsopplæring vil svekke nynorskkompetansen i samfunnet og gjøre det tyngre å være nynorskbruker, advarer Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Læreplanforslaget har ordninger som går imot den språkpolitikken Stortinget har stilt seg bak, ved at nynorsk blir svekket. Det påpeker Språkrådet i brevet «Bekymringsmelding om foreslåtte læreplaner i norskfaget» til kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Reduserer nynorskkompetansen i samfunnet

Forslaget svekker opplæringen i nynorsk og legger opp til en minimumsløsning for prøving i sidemål, skriver styreleder Ottar Grepstad og direktør Arnfinn Muruvik Vonen i brevet.

– Med redusert sidemålsopplæring vil den samlede nynorskkompetansen i samfunnet minke. Da blir det tyngre for en nynorskelev å ta med seg språket sitt til skriftlig samarbeid med andre i studie- og arbeidsliv, sier Vonen.

Ikke i tråd med Stortingets vilje eller statsrådens uttalelser

Stortinget har slått fast at bokmål og nynorsk skal være likestilte, og at nynorsk må styrkes for å gjøre likestillingen mer reell. Kunnskapsministeren har flere ganger uttalt at nynorsk skal styrkes, og at situasjonen for elevene med nynorsk som hovedmål skal bedres.

– Læreplanforslaget mangler tiltak for å styrke nynorsk og nynorskelevenes stilling. Sidestillingen av målformene som finnes i læreplanen i dag, svekkes eller fjernes på flere punkter. Forslaget er ikke i tråd med verken Stortingets vilje eller statsrådens uttalelser, sier Arnfinn Muruvik Vonen.

Språkrådet mener at en ny læreplan burde styrke opplæringen i begge målformer, for eksempel ved å begynne skriveopplæring i sidemål tidligere.

 

 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no