Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 16. SEPTEMBER 2019 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Utlysing av nynorskstipend

 (11.12.2013)

Noregs Mållag lyser ut to stipend à kr 50 000. Føremålet med stipenda er å hjelpa fram gode prosjekt som kan fremja nynorsk på alle samfunnsområde. Prispengane er ei løyving frå Kulturdepartementet.  I dag, 31. januar, er det søknadsfrist. 

Føremål
Føremålet med stipenda er å hjelpa fram gode prosjekt som kan fremja nynorsk på alle samfunnsområde. Stipendnemnda ser særleg positivt på søknader som har som formål å få nynorsken i bruk på område der han frå før har lite rom.

Kriterium for tildeling
Ei kvinne og ein mann skal tildelast eit stipend à kr 50 000. Stipendet er eit arbeidsstipend og kan ikkje nyttast til ordinær utdanning eller til reiser.

Krav til søknad/prosjektskildring:
- problemstilling og mål
- arbeidsform/metode
- tidsplan
- budsjett
- vedlegg: CV og eventuelt referansar til tidlegare arbeid

Krav til sluttrapportering
Det skal leverast ein skriftleg sluttrapport (papir og elektronisk) innan fristen. Stipendiatane må seia seg villige til å leggja fram prosjektet for styret eller andre organ etter nærare avtale.

Frist for innlevering av søknad med prosjektskildring er 31. januar 2014. Send søknad og eventuell dokumentasjon til
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo

eller på e-post til dagleg leiar Gro Morken Endresen, gro.morken@nm.no

Styret i Noregs Mållag er stipendnemnd. Styret tek sikte på å kunngjera kven som har fått tildelt stipend, i april 2014. Frist for innlevering av ferdig prosjekt er sett til 1. oktober 2014.

Styremedlemer og tilsette i Noregs Mållag kan ikkje søkja stipendet.
 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no