Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Tilrår ein samla ordbokpolitikk

 (11.03.2014)

Å opprette eit forskings- og dokumentasjonssenter er den beste løysinga for å forvalte samlingane med tekst og tale frå dei språka Noreg har ansvar for, er eitt av råda frå Språkrådet til Kulturdepartementet. 

Dette er eitt av råda Språkrådet gjev Kulturdepartementet om korleis laga ein samla norsk ordbokpolitikk.

Det er svært viktig at språksamlingane vert forvalta av ein permanent og sikker organisasjon, skriv styret i Språkrådet.

Styret seier også noko om arbeidet med eit stort ordbokverk for bokmål, og framhevar mellom anna at eit slikt verk må tilfredsstille dei same vitskaplege krava som har vore brukte for andre store ordbøker.

Les brevet til Kulturdepartementet og heile saka på nettsidene til Språkrådet

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no