Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

For lite nynorsk i departementa

 (06.06.2014)

Staten bryt si eiga lov om målbruk. Det er altfor mykje bokmål i staten. 

Nyleg vart det lagt fram ferske tal for språkbruken i departementa i 2013. Av 17 departement er det berre fem som held seg til lova og har over 25 % nynorsk. 

Nynorskprosenten for departementa sedde under eitt er 20,7 %. For nynorsk er dette vel fire prosentpoeng lågare enn det lovbaserte minstekravet om bruk av kvar målform og ein nedgang på 2,1 prosentpoeng frå året før. 

– I år, som kvart år, syner statistikken at dei statsrådane som er opptekne av nynorsk, ikkje har vanskar med å få sine departement til å produsere tekst på nynorsk. Det tyder at kompetansen finst der om berre viljen er til stades, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 

I stortingsdokument ligg nynorskdelen så tett oppunder 25 % som ein kan kome (24,9). For andre dokument er det vel 20 % nynorsk i kategorien under 10 sider, medan det i kategorien over 10 sider berre er 9,4 % nynorsk. Forholdet mellom desse dokumentkategoriane er om lag som året før, jamvel om det er ein viss nedgang i nynorskprosenten i kategorien dokument under 10 sider, jf. tilsvarande statistikk for 2012.

I Landbruksdepartementet brukar dei for lite bokmål. Heile 82,4 % av sidetalet i stortingsdokumenta frå Landbruks- og matdepartementet var i 2013 på nynorsk. Berre to gonger før dei siste seks åra har eit departement hatt for lite bokmål i stortingsdokument: Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2009 og Kunnskapsdepartementet i 2010.

Språkstatistikken for departementa blir utarbeidd kvart år som ledd i det tilsynsarbeidet Kulturdepartementet utfører etter forskrift til lov om målbruk i offentleg teneste.

For å kunne måle dette blir det aktuelle dokumenttilfanget sortert i tre grupper:
- proposisjonar og meldingar til Stortinget
- andre dokument, av mindre omfang (under 10 sider)
- andre dokument, av større omfang (over 10 sider)

Les statistikken sjølv: Språkstatistikk 2013

Tidlegare språkstatistikk frå Kulturdepartementet

Les også om saka i Framtida.no: Bryt mållova: Skriv formykje nynorsk
 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no