Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Betre budsjett, men saknar støtta til LNK

 (21.11.2014)

 – Det er skuffande at det ikkje er blitt funne rom for støtte til LNK, men bra at Venstre og Krf greidde å få inn pengar til Nynorsk Avissenter og at pressestøtta ikkje vart kutta så drastisk som det var gjort framlegg om, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.

I dag kom det endelege budsjettframlegget  for 2015. Regjeringa sitt originale framlegg inneheldt disponeringar som ville ha råka nynorsk journalistikk hardt: Nynorsk Avissenter i Førde nådde ikkje opp, og femti millionar mindre i pressestøtte ville ha råka nynorske lokalaviser og nynorskvenlege riksaviser hardt. No har Venstre og Krf prioritert båe desse avistiltaka.   

– Det er ei lette at Venstre og Krf greidde å få inn pengar til Nynorsk Avissenter og at pressestøtta ikkje vart kutta så drastisk som det var gjort framlegg om, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.

– Det er viktig å lesa nynorsk kvar dag, og lokalavisene er store tekstprodusentar. Nynorsk Avissenter vil syta for at desse avisene lett kan finna kvalifiserte journalistar, på same måte som Nynorsk Mediesenter har levert nynorskjournalistar til etermedia i ei årrekkje, seier Tennø.

Mållaget stiller seg likevel undrande til at i Landssamanslutninga for nynorskkommunar (LNK) ikkje skal få noko støtte frå staten. Dei er ikkje inne i det nye budsjettet i det heile. Tennø meiner at regjeringa ikkje skjønar kva utfordringar nynorsken har.

– Det er skuffande at det ikkje er blitt funne rom for støtte til LNK. Dei har satsa stort på nynorsk journalistikk på nettet gjennom Framtida.no.  Å bli ei levande nettavis krev høg produksjon, og det kostar. Dette får store konsekvensar for Framtida.no, barnehagesatsinga Pirion og for LNK generelt, seier Tennø, som håpar at samarbeidspartia vil arbeida for å finne andre måtar å støtte dette viktige arbeidet på.

– Med ei regjering som ikkje har prioritert nynorsken, så er me glade for at Krf og Venstre har fått på plass nokre viktige tiltak. Det skal dei ha all ære for, seier Tennø.

Pressemelding
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no