Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 4. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Godt år for Nynorsk kultursentrum

– 2014 blei eit nytt godt år for Nynorsk kultursentrum, seier direktør Ottar Grepstad.

– Vi fullførte arbeidet med to basisutstillingar, Stortinget følgde opp det arbeidet vi sette i gang i 2010 for å få Grunnlova på nynorsk, vi fekk mange fleire gjester enn vi hadde rekna med og var til stades i 44 kommunar med arrangement eller utstillingar.
Nynorsk kultursentrum hadde samla inntekter på om lag 31 millionar kroner, gjestetalet passerte budsjettet med 38 % og enda på 28 700, og institusjonen har no 17 medarbeidarar i heiltidsstillingar i Ørsta og Ulvik.

Olav H. Hauge-senteret betre enn budsjett
Olav H. Hauge-senteret i Ulvik kom i full drift frå september og gjennomførte for første gong også Ulvik poesifestival. I alt hadde senteret om lag 5500 gjester i 2014, og både billettsal og butikksal blei betre enn budsjettert. – Basisutstillinga blei laga i samsvar med ein omfattande utstillingsplan, var ferdig i rett tid og blei fullført innanfor det fastsette budsjettet på 4,7 millionar kroner, seier dagleg leiar Geir S. Netland i Hauge-senteret.

Endå ein skulesekkproduksjon frå Ivar Aasen-tunet

Med 23 000 gjester blei 2014 det nest beste publikumsåret i historia for Ivar Aasen-tunet. Berre i 2013 vitja fleire tunet. Både butikken og kafeen i Aasen-tunet selde for meir enn budsjettert. – Vi satsar mykje på Den kulturelle skulesekken og hadde i 2014 premiere på den femte produksjonen vår. Særleg gledeleg var det at vi hadde mange framsyningar i Hordaland i fjor, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet.

Allkunne den største nettstaden
Dotterselskapet Allkunne AS lagar digitalt kvalitetsinnhald på nynorsk og er eitt av to redigerte leksikontilbod på norsk. Ved årsskiftet hadde Allkunne publisert om lag 15 000 artiklar. No er Allkunne den mest innhaldsrike av dei sju nettstadene Nynorsk kultursentrum driv. – Publikum spør etter kvalitetstilbod også i sosiale medium, og difor er dette eit viktig kontaktpunkt, seier dagleg leiar Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Planlegg Vinje-senter til 2018
I fjor haust fordelte Nynorsk kultursentrum godt over 400 000 kr i restmidlar frå Språkåret 2013 til seks ulike prosjekt som dekkjer både bokmål, nynorsk, samisk og kvensk. For første gong sidan 2010 kan dei tilsette sjå fram til eit ordinært driftsår, men ikkje meir ordinært enn at nye prosjekt er i emning.
–Vinje kommune meiner alvor med ideen om eit Vinje-senter for dikting og journalistikk, og det gler oss at også Telemark fylkeskommune no kjem med i dette arbeidet. – Før året er omme, skal vi leggje fram ein samla plan for dette senteret, seier direktør Ottar Grepstad.

Pressemelding
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no