Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 19. JANUAR 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Medlemsvekst i Mållaget

 (28.01.2016)

Etter ein innspurt i jula, enda medlemstalet i Noregs Mållag på 12 022 medlemer. Det er det tredje beste medlemstalet dei siste tjue åra, og nesten like godt som rekordåret 2013. Heile 662 av medlemane er heilt nye. 

– Dette er veldig moro, seier Erik Grov, organisasjonskonsulent i Noregs Mållag. 

Han meiner at det ikkje er råd å peike eit enkelt tiltak som forklarar dei gode tala, men meiner at det er ein kombinasjon av ulike tiltak og jamt arbeid gjennom heile året. 

– Me prøver å verve heile tida. Det er ikkje nokon tvil om at det nyttar å gjere seg synleg i sosiale medium. Det er som Oddny Miljeteig seier: Folk må få spørsmålet. Gjennom Facebook er det mange som blir spurde. Sjølv om det er langt meir effektivt å spørje andlet til andlet, så ser me at dette nyttar. Dessutan har me fått fleire nye lokallag i år, noko som også slår heldig ut, fortel Erik Grov.

Før jul sende mållaget ut vervemateriell til nye kommunestyrerepresentantar over heile landet og om lag sytti politikarar melde seg inn. 

– Det er viktig for oss å ha medvitne folkevalde rundt om i fylkesting og kommunestyre, seier Erik Grov. 

– Me var litt uroa for at den veldige innmeldinga som kom for nokre år sidan, skulle vere eit blaff. Men medlemstalet har halde seg høgt. Det er kjekt at me greier å halde oss såpass store sjølv utan politiske utspel frå Kristin Halvorsen, seier Erik Grov.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no