Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. MARS 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Norskopplæring og integrering

 (29.01.2016)

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til halvdagskonferanse i Knarvik måndag 7. mars.  

Dei har samla forskarar, lærarar i vaksenopplæringa, Vox og Noregs Mållag for å leggje fram erfaringar og kunnskap. Konferansen er open for alle. Både folkevalde, tilsette i vaksenopplæringa, rådmenn og skulebyråkratar blir spesielt inviterte. 

Inger Helen Midtgård, leiar i Alversund Mållag er ordstyrar for dagen

PROGRAM

11.30    Lunsj og registrering

12.15    Opning

Velkomen ved Haakon Aase, leiar i Meland Mållag

Velkomen ved Astrid Aarhus Byrknes, ordførar i Lindås

12.25 Norskopplæring for vaksne innvandrarar –  kven har rett og plikt og kva verknad har dagens flyktningsituasjon på opplæringstilbodet? 

ved Marry-Anne Karlsen, forskar ved UNI Research, Rokkansenteret, og Helse velferd og migrasjon

13.00 Korleis kan ein leggja til rette for at språkleg kvalifisering i klasseromet vert til nytte for integreringa i lokalsamfunnet? 

ved Olaf Husby, fyrsteamanuensis  ved Institutt for språk og litteratur, NTNU

13.40 Pause. Kaffi, te, vatn og litt å bita i.

14.00 Utfordringar for vaksne innvandrarar i møte med norsk som andrespråk 

ved Ann Kristin Helland Gujord, fyrsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, UiB

14.30    Pause med beinstrekk. Kaffi, te, vatn og litt å bita i.

14.50 Røynsler med undervisning på nynorsk av vaksne minoritetsspråklege 

ved Gunnar Flatland, erfaringar frå Førde Norsksenter i Førde kommune

15.20 Praktisk og individuelt tilpassa norskopplæring av flyktningar med fokus på lokal identitet, lokalt arbeidsliv, språk og samfunn gjennom bruk av IKT 

ved Mona Steiner Brekkan og Roy Thomassen, Vaksenopplæringa i Austrheim kommune

1540 Om tilbodet av læremiddel for vaksne minoritetsspråklege 

ved Sissel Vollan, seniorrådgjevar i Vox. Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

16.10 Nynorsk som reiskap i integreringa ved Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag

16.20 Vel heim!

I tidene som er sette opp for det einskilde innlegget, er det rekna inn om lag 10 minutt for spørsmål og merknader. Vi gjer merksam på at også Fagbokforlaget vert invitert til å halda stand under konferansen. Kontaktperson: Haakon Aase, telefon 918 71 129

***

Praktisk informasjon om konferansen: 

Stad: Hagellia matstove i Knarvik

Dato: Måndag 7. mars

Tid: kl. 1130 – om lag kl. 1630

Konferanseavgift: Kr 200 (inkl. lunsj og pausemat). Betal i døra eller inn på kontonummer 3632 50 59472.

Påmelding: Send påmelding til Åse Grønsnes. E-post: aasetron@online.no eller ring eller send tekstmelding: 482 12 841

Påmeldingsfrist: Framleis høve å melde seg på.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no