Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 3. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Utlysing av stadnamntilskott

 (15.08.2016)

Språkrådet lyser ut 1 000 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn.

Både private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Språkrådet skriv sjølv at dei vil prioritere søkjarar som samarbeider med frivillige lag og organisasjonar i lokalmiljøet. Det kan difor vere eit godt høve for lokale mållag å søkje midlar. Søknadsfristen er 15. oktober 2016.

I statsbudsjettet for 2016 er det sett av 1 000 000 kroner til ei tilskottsordning for innsamling og registrering av stadnamn (kapittel 326 post 78). Kulturdepartementet har gitt Språkrådet i oppdrag å forvalte denne ordninga.

Stadnamn er viktige språklege kulturminne. Det språkhistoriske, kulturhistoriske og busetjingshistoriske aspektet ved desse namna kastar lys over liv og virke i tidlegare tider. Dei fleste eldre stadnamn er overleverte munnleg frå den eine generasjonen til den neste. Endringane i busetjingsstrukturen og overgangen til maskinelle driftsformer i primærnæringane gjer at mange gamle stadnamn går ut av bruk. Kulturarven som desse namna representerer, står i fare for å gå tapt når dei siste som kjenner til og bruker namna, fell frå.

Les meir hjå Språkrådet og skriv søknad: http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/tilskuddsordning-for-innsamling-av-stedsnavn/ 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no