Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Peter Hognestad-gudsteneste i Stavanger

 (22.11.2016)

Sundag 13. november var det jubileumsgudsteneste i Stavanger i høve Peter Hognestad-jubileet. Ei gudsteneste som langt på veg er ein språk- og kyrkjehistorisk rekonstruksjon av landsmaal-gudstenestene slik dei var med den liturgien Peter Hognestad skreiv i 1907 og utgjeve i 1908. 

I år er det 150 år sidan presten, Bjørgvin-biskopen, språkpioneren og salmediktaren/-omsettaren Peter Hognestad vart fødd. Som prest og biskop var han ein fornyar i forkynninga, ikkje minst ved hjelp av språket han brukte – og som språkmann fekk han historisk betydning: Han skreiv den første liturgien og bøneboka for Kyrkja på nynorsk («landsmaal»). Og han stod sentralt i arbeidet med både omsetting av Bibelen til nynorsk og Nynorsk salmebok.

I jubileumsgudstenesta i Time kyrkje vart nokre av dei mange salmane Hognestad omsette til nynorsk sentrale: Det hev ei rosa sprunge; Fager kveldsol smiler; Å, ver hjå meg; Lei milde ljos; Så tak då mine hender. (Han hadde teft for varig verdi.)

Meir om temaet:

Denne gudstenesta var ei viktig kyrkje- og språkhistorisk markering. Stavanger Aftenblad har lagt ut opptak av denne Historisk jubileumsgudstjeneste på «landsmaal».

 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no