Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 25. FEBRUAR 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Leiaren meiner Leiartalar Program Næringsliv Skule Læremiddel Læremiddelkampanje Sidemål Språkdelt ungdomsskule Språklov Offentleg målbruk Kommunal nynorsk Val Kyrkjemål IT Media Nynorsk Grunnlov Normering Stadnamnlova Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Brev til Stortinget 27.10.01 om stoda for nynorske læremiddel (16.01.2008)

Noregs Mållag bed i dette brevet til KUF-komiteen om at Stortinget ordnar opp i den alvorlege stoda for nynorsk lærebokproduksjon.

Les meirBrev til Stortinget frå 11 organisasjonar 22.11.2001 om nynorske læremiddel (16.01.2008)

11 organisasjonar bed i dette brevet Stortinget ta ansvar for å sikra parallellutgåveordninga. Sjå òg <a href="http://www.nm.no//side.cfm/1660/35551">pressemeldinga</a> og <a href="http://www.nm.no/maalsaker.cfm/9174/9190">Rapport om stoda for nynorske læremiddel</a>.

Les meirLæremiddel

Olav Paulson gav ut den fyrste læreboka i nynorsk, "Lesebok i Landsmaalet", i 1869. Sidan den gongen har det stått sentralt i arbeidet til målrørsla å gje nynorskelevar like god tilgang på læremiddel som bokmålselevane.

Les meirStortinget om nynorske læremiddel 1994-2001 (16.01.2008)

Denne gjennomgangen tek føre seg kva kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget har sagt om nynorske læremiddel i samband med førehavinga av statsbudsjetta 1994-2001.

Les meirNoregs Mållag og Norsk Målungdom, november 2001
Rapport om stoda for nynorske læremiddel
Noregs Mållag og Norsk Målungdom overleverte 22.11.2001 denne rapporten om stoda for nynorske læremiddel til Stortinget. Innhaldsliste og Innleiing og samandrag følgjer nedanfor. Heile rapporten kan lastast ned i rtf-format nedst på sida.

Les meirBookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no