Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. MARS 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Leiaren meiner Leiartalar Program Næringsliv Skule Sidemål Språkdelt ungdomsskule Språklov Offentleg målbruk Kommunal nynorsk Val Kyrkjemål IT Media Nynorsk Grunnlov Normering LM-vedtak, 2008 LM-vedtak, 2003 LM-vedtak, 2002 Høyring, 2002 Høyring, 2001 LM-vedtak, 2000 LM-vedtak, 1999 Frå departementet 2004 Stadnamnlova Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Normeringspolitikk i Noregs Mållag

Noregs Mållag har dei siste tiåra lagt vekt på å fremja bruken av nynorsken, ikkje å normera han.

Norma har likevel alltid vore mykje diskutert i samskipnaden, og i juli 1999 gjorde landsmøtet eit vedtak om Noregs Mållag sitt syn på norma. Saka hadde då vore drøfta på to landsmøte og i organisasjonen i 1998-99. Bakgrunnen var arbeidet med ein større revisjon av nynorsknormalen som Norsk spårkråd sette i gang i 1990-åra og som framleis ikkje er fullførd.

Arbeidet vart teke opp att igjen i 2002 og Noregs Mållag gjorte på nytt vedtak i saka. Denne gongen vart arbeidet stogga av departementet. I 2007-2008 er saka igjen aktuell fordi Språkrådet vil ta opp att arbeidet og Kyrkje- og kulturdepartementet har varsla at dei vil ta opp spørsmålet i ei varsla språkmelding.

Landsmøtet i Noregs Mållag vedtok denne normeringsfråsegna i april 2008.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no