Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 25. AUGUST 2019 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Leiaren meiner Leiartalar Nytt prinsipprogram Program Næringsliv Skule Sidemål Språkdelt ungdomsskule Språklov Offentleg målbruk Kommunal nynorsk Val Kyrkjemål IT Media Nynorsk Grunnlov Normering LM-vedtak, 2008 LM-vedtak, 2003 LM-vedtak, 2002 Høyring, 2002 Høyring, 2001 LM-vedtak, 2000 LM-vedtak, 1999 Frå departementet 2004 Stadnamnlova Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Normeringspolitikk i Noregs Mållag

Noregs Mållag har dei siste tiåra lagt vekt på å fremja bruken av nynorsken, ikkje å normera han.

Norma har likevel alltid vore mykje diskutert i samskipnaden, og i juli 1999 gjorde landsmøtet eit vedtak om Noregs Mållag sitt syn på norma. Saka hadde då vore drøfta på to landsmøte og i organisasjonen i 1998-99. Bakgrunnen var arbeidet med ein større revisjon av nynorsknormalen som Norsk spårkråd sette i gang i 1990-åra og som framleis ikkje er fullførd.

Arbeidet vart teke opp att igjen i 2002 og Noregs Mållag gjorte på nytt vedtak i saka. Denne gongen vart arbeidet stogga av departementet. I 2007-2008 er saka igjen aktuell fordi Språkrådet vil ta opp att arbeidet og Kyrkje- og kulturdepartementet har varsla at dei vil ta opp spørsmålet i ei varsla språkmelding.

Landsmøtet i Noregs Mållag vedtok denne normeringsfråsegna i april 2008.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no