Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Leiaren meiner Leiartalar Program Næringsliv Skule Sidemål Språkdelt ungdomsskule Språklov Offentleg målbruk Kommunal nynorsk Val Kyrkjemål IT Media Nynorsk Grunnlov Normering Stadnamnlova Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Norsk Tidend 2 /2018:
Nynorsk framtid i søraust

I 2018 er det 200 år sidan Aasmund Olavsson Vinje blei fødd, mannen som var den første som tok Ivar Aasens landsmål i bruk på alvor. Han voks opp i ei lita stove på Plassen med utsyn mot Vinjevatnet og blei i sitt liv ein som opna dører for både norsk mål og journalistikk. 


Les meirNorsk Tidend 1 / 2018
Framtida i eit nummer av Jærbladet

Eg skriv denne leiarteigen med eit nummer av Jærbladet framfor meg. Som oftast er avisene eg les, på ein skjerm, men når det gjeld Jærbladet fredag 12. januar 2018, så har eg faktisk tinga papirutgåva særskild. Det er fordi eg skal bruke denne papiravisa til noko spesielt, og det skal eg røpe på slutten av artikkelen.


Les meirNorsk Tidend 5 / 2017
God morgen – god morgon!

I haustferien var eg nokre dagar i Toronto i Canada.  Det er eit spesielt interessant land fordi dei har to offisielle språk, som oss. I Quebec-området er det fransk som rår, mens i resten av landet høyrer og ser du mest engelsk.


Les meirNorsk Tidend 4 / 2017
Med nye kort på handa

Den mest spennande augneblinken i kortspel er når du tar opp bunken du har fått lagt på bordet framfor deg og ser kva du har fått tildelt. Lyser det i biletkort, har du mange av same farge, er det eitt og anna ess der?


Les meirNorsk Tidend 3 / 2017
Det er lov å drøyme

Alle parti er meir eller mindre kløyvde i språkspørsmålet, og oppgåva vår før stortingsvalet måndag 11. september har vore å styrke dei nynorskvennlege kreftene der dei finst. Heilt sidan våren 2016 har difor vi i Noregs Mållag arbeidd med å få våre prioriterte saker inn i partiprogramma.


Les meirNorsk Tidend 2 / 2017
Nynorsk lønner seg

Ei av dei beste sidene ved å vera mållagsleiar, er at du får sett mange delar av landet som du truleg elles ville ha forsaka for heilt andre himmelstrok.


Les meirNorsk Tidend 1 / 2017
Sidemålet ut av skuggen

2016 blei eit år da vi i målrørsla opplevde store framgangar. Vi hadde svært god medlemsauke og fekk Stortinget på vår side i fleire viktige saker. 


Les meirNorsk Tidend 5 / 0216
Slaget om Vestlandsregionen

Styret i Noregs Mållag, dei tilsette på skrivarstova og ikkje minst medlemmene land og strand rundt utgjer ein god lytte- og peilestasjon for det som skjer på språkfronten i Noreg. 


Les meirNorsk Tidend 4 / 0216
Fagrørsla + målrørsla = sant

Dei fleste kjenner seg vel igjen i denne situasjonen: Du veit om ein person du gjerne vil bli betre kjend med. Han eller ho verkar veldig sympatisk, de har mykje felles og de har mykje å snakke om kvar gong de tilfeldig møtest. 


Les meirNorsk Tidend 3 / 0216
Å samle Noreg til eitt rike

Politisk sett har Noreg vore samla til ein nasjon i lang tid – men i språkpolitikken skurrar det med heilskapen framleis. Sidan 1885 har vi hatt offisiell språkleg jamstelling, men mange stader er det ennå slik at det språklege likeverdet ikkje gjeld i praksis. 


Les meirNorsk Tidend 2 / 2016
Nynorskbyen Bergen

"Eg er på glid mot Bergen, og det er sjølvsagt ei sanning i det BT skriv at det krevst meir enn politiske vedtak for å gjera Bergen til nynorskhovudstaden."


Les meirNorsk Tidend 1 / 2016
Ny + norsk = nynorsk

"Om kommunen heilt medvite lærer 15 prosent av folket eit anna språk enn det kommunen brukar, så er det klart at det får språkpolitiske konsekvensar på sikt."


Les meirNorsk Tidend 5 / 2015
Bokmålskampanjen

"Godheitstyranniet rir i alle fall ikkje språkpolitikken til det kommunale Noreg."


Les meirNorsk Tidend 4 / 2015
Udir skal skrive søknadane om valfritt sidemål

"Det som pregar ordskifta rundt desse forsøka er vikarierande motiv og eit sterkt ynske om å sleppa sidemålsundervisninga der ho er nynorsk."


Les meirNorsk Tidend 3 / 2015
Når fleirtal køyrer over mindretal (eller omvendt)

"Skulle ein ta nynorskbrukarane og nynorsken på alvor og dei behova språket har for nokre stader å vera i fleirtal, så burde den nye kommunen verta ein nynorskkommune."


Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2015
NRK og dei andre

"Så lenge ingen av dei store riksdekkjande avisene publiserer nyhende på nynorsk på nett, vil eit krav om å vengjeklippe NRK på nett vera med å gjera nynorsken mindre synleg i ålmenta."


Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2015
Regjeringen eller regjeringa, spelar det noka rolle?

"Det er jo ikkje slik at den norske staten i utgangspunktet er ein bokmålsstat, og at bokmålet kjem heilt av seg sjølv."


Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 5 / 2014
Bokmålsreforma
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 4 / 14
Reinspikka populisme
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 3 / 2014
Grunnlov for grasrota
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2014
Ansvaret for språket
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2014
Er språkval alltid ein menneskerett?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 5 / 2013
Slepp nynorsken til!
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 4 / 2013
Makt og motmakt
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 3 / 2013
Usemje på lærarrommet
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2013
På vegen vidare
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2013
Språkglede i Språkåret 2013
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 5 / 2012
Saman skriv vi mindre åleine
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 4 / 2012
Korleis så språkglede?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 3 / 2012:
Kva med nynorsk hovudmål?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2012
”Eg kan ikkje nynorsk!”
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2012
Kva norskfag vil du ha?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 5 / 2011
Hjelp ein folkevald!
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 4 / 2011
Oslo – Utøya – valkamp –målstrid
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 3 / 2011
Høgre sin valfridumskap
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2011
Fleirspråksdirektør Vonen
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2011
Noko må gjerast med norskfaget
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 5 / 2010
Vegen til skulen går gjennom barnehagen
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 4 / 2010
Ei klage er ei gåve
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 3 / 2010
Kvalitet i skulen utan kvalitetssikra språk i lærebøker?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2010
Einfald eller fleirspråk
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2010
Kva skjer med nynorsk når ungdom helst skriv på dialekt?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 5 / 2009
Nynorsk berre for Ola og Kari, ikkje for Sabina og Ahmed?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 4 / 2009:
Eit nynorskval?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 3 / 2009
Nynorsk for vaksne innvandrarar
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2009
Godvilje på prøve
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2009
Gje meg mjølk!
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 5 / 2008
Nynorsk inn i lærarutdanninga
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 4 / 2008
Bygg Mållaget
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 3 / 2008:
Til kamp for læremiddel
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2008:
Eit lite steg fram
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2008:
Eit betre framlegg om sidemål
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 1 / 2007:
Berre gjer det!
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 2 / 2007:
Kva er skulemål?
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 3 / 2007:
Nynorsk for alle
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 4 / 2007:
Nynorske læremiddel no!
Les meirLeiarteig i Norsk Tidend 5 / 2007:
Kostar nye kostar betre?
Les meirBookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no