Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. MARS 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Leiaren meiner Leiartalar Program Næringsliv Skule Sidemål Språkdelt ungdomsskule Språklov Offentleg målbruk Kommunal nynorsk Kommunereforma Val Kyrkjemål IT Media Nynorsk Grunnlov Normering Stadnamnlova Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Kommunereforma og nynorsken

Kommunane er store skriftspråkprodusentar og utgjer ei viktig motvekt til det dominerande bokmålet. Slik bidreg nynorskkommunane til at nynorskbrukarane ser språket sitt brukt og til at nynorsk er eit levande bruksspråk. 
 

Konkrete tips til nynorskkommunane: 
- Få kommunestyret til å drøfte og vedta ein språkbruksplan. 
- La dei vaksne innvandrarane i kommunen din lære nynorsk. Les meir om nynorsk for vaksne innvandrarar

- Har kommunen din har både nynorskelevar og bokmålselevar i barneskulen. Då bør kommunen tilby språkdelt ungdomsskule
 

Kommunal nynorsk
Då landsmøtet i Noregs Mållag vedtok arbeidsprogram for 2018-2022 var det svært tydeleg at kommunane og nynorsk er eit viktig arbeidsfelt.

Det vart peika ut til å vere ein del av ein av fem hovudprioriteringar for denne arbeidsperioden. Nedanfor står dei konkrete krava til kommunane: 

Noregs Mållag meiner:

  • Kommunane må ta større ansvar for nynorsk gjennom positive vedtak om nynorsk tenestemål, og gjennom språkbruksplanar som forpliktar dei som nynorskkommune og gjer det vanskelegare å svekkja statusen til nynorsk i kommunane.
  • Staten må kunna føra tilsyn med at innbyggjarane får oppfylt rettane sine og at nynorsken er i bruk.
  • Det skal gjerast meir attraktivt å vera ein nynorskkommune, til dømes gjennom økonomiske insentiv.
  • Alle interkommunale selskap og andre kommunale verksemder må vera omfatta av same krava.
  • Staten skal bidra til at det vert lettare å vera nynorskkommune gjennom å sikra at det finst programvare på båe språk, at anbodsutlysingar sikrar tenester på båe språk og etterutdanning for tilsette som treng meir nynorskkompetanse. Alt dette får kommunar som bruker mest bokmål, utan å måtta arbeida for det.
  • Staten bør greia ut korleis kommunane følgjer opp dei språklege interessene og rettane til innbyggjarane sine.
  • Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) er ein viktig premissleverandør og må sikrast trygge økonomiske rammevilkår.
  • Det er viktig at ingen slike reformer slår negativt ut for nynorskbrukarane eller for minoritetsspråksbrukarane.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no