Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 23. APRIL 2019 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Leiaren meiner Leiartalar Nytt prinsipprogram Program Næringsliv Skule Sidemål Språkdelt ungdomskule Nye læreplanar Tidlegare innspel Språklov Offentleg målbruk Kommunal nynorsk Val Kyrkjemål IT Media Nynorsk Grunnlov Normering Stadnamnlova Oppdater! Val 2019 NyNorsk Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nye læreplanar

Dei nye læreplanane skal takast i bruk i 2020. Mållaget vil delta i ordskiftet og følgje arbeidet med læreplanane. 

Arbeidet med nye læreplanar tok til med Ludvigsen-utvalet sin NOU frå 2015, som var utgangspunktet for St.mld 28: Fag – fordyping – forståelse. En fornyelse av kunnskapsløftet frå 2016. 

Kjerneelement 
I arbeidet med nye læreplanar har ein introdusert eit nytt omgrep: kjerneelement. Dette har no fått eit innhald som er på høyring med høyringsfrist 17. april. Kjerneelementa skal vere ei formulering av kva som er det viktigste elevane skal lære i faget og er eit førearbeid til læreplanane som skal utarbeidast neste skuleår.

Hausten 2017 var det to korte innspelsrundar på innhaldet i kjerneelmenta. Fyrst i september, så i oktober. Noregs Mållag spela inn synspunkt både for norskfaget, musikkfaget og samfunnsfag. 

Kjerneelementa skal fastsetjast av Kunnskapsdepartementet i juni 2018. Noregs Mållag har  levert høyringssvar om kjerneelement for norskfaget

I juni 2018 vart gruppene som skal utarbeide dei nye læreplanane verta utnemnde. Læreplangruppene arbeider hausten 2018. 

Det er Magne Aasbrenn som leiar arbeidet i Noregs Mållag og Marit Aakre Tennø arbeider med dette på skrivarstova. 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no