Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 19. OKTOBER 2019 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Styret Skrivarstova Lagsoversyn Valnemnda Heidersmedlemer Årsmelding 2016-2018 Lover Landsmøte Seminar Historie Årsmeldingar Leiartalar Skrivarar og daglege leiarar Målrørsla og 1905 Målreisinga i årstal Formenn og leiarar Arkivet Gåver Målprisar Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Soga til Noregs Mållag

Noregs Mållag vart skipa på eit målstemne i Oslo 4.-5. februar 1906.

Soga til den organiserte målrørsla går likevel lengre attende. I 1861-62 vart dei tre fyrste mållaga skipa i Oslo, Bergen og Trondheim. I 1868 vart dei to eldste nolevande mållaga skipa: Vestmannalaget i Bergen og Det Norske Samlaget i Oslo. Fram mot hundreårsskiftet kom det til ei rad mållag og i åra etter 1899 fleire fylkesmållag.

Noregs Mållag heitte "Norigs Maallag" då det vart skipa og fekk dagens namn på landsmøtet i 1922. I 1913 fekk laget eigen administrasjon (skrivarstova) og gjekk over frå å vera ei laust organisert samanslutning til ein effektiv arbeidande samskipnad på landsplan.

På desse nettsidene finn ein nokre sentrale fakta om soga til Noregs Mållag. For ei grundigare kronologisk framstilling av målreisinga, sjå nettsida til Nynorsk Kultursentrum.

Dei to mest sentrale bøkene om soga til Noregs Mållag kan kjøpast frå skrivarstova eller krambua:
- Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906-1981 (Oslo 1981, 556 sider)
- Kjell Venås: Mål og med. Noregs Mållag i 1980-åra (Oslo 1991, 189 sider)

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no