Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Styret Skrivarstova Lagsoversyn Valnemnda Heidersmedlemer Årsmelding 2016-2018 Lover Landsmøte Seminar Historie Gåver Målprisar Nynorsk barnelitteraturpris Nynorsk litteraturpris Målprisen Målblome Nynorsk næringslivspris Nynorskstipend Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorskstipend

2019: Kristoffer Hundershagen
Fekk arbeidsstipend for å utvikle eit matematikkspel.

2019: Julie Ane Ødegaard Borge
Fekk arbeidsstipend for å lage kortstokkar for å spreia informasjon om menneskerettar.

2018: Ingebjørg Eide 
Fekk arbeidsstipend for å setje i gong positivt sidemålsforsøk på Eide ungdomsskole i Eide kommune i Møre og Romsdal. 

2018: Åsmund Husabø Eikenes
Fekk arbeidsstipend for å skrive sakprosabøkene Høg fem og Sprut. Det er illustrerte bøker for barn mellom seks og ni år.

2017:Kristine Ullaland 
Fekk arbeidsstipend for å utvikle bloggen grønare kvardag.

2017: Atle Berge
Fekk arbeidsstipend for å utvikle fotballbloggen branndagboka.no

2016: Anita Stokke Blomvik
Fekk arbeidsstipend for å utvikle matbloggen kvardagsmat.no, ein av få matbloggar på nynorsk.

2016: Geir Larsen 
Fekk arbeidsstipend for å utvikle språklæringsappar på nynorsk. 

2015: Stig Bjarte Brekke
Fekk arbeidsstipend for å dubba eller teksta barne- og ungdomsfilmar til nynorsk.

2015: Mona Steiner Brekkan 
Fekk arbeidsstipend bokmålsverksemder knytte til Nordhordland Næringshage hjelp til å ta i bruk nynorsk i marknadsføringa og som identitetsbyggjar. 

2014: Sergej Alexander Munkvold
Fekk arbeidsstipend for å digitalisere Norsk-Engelsk ordbok, Tysk-Norsk ordbok og Norsk-Fransk ordbok og gjere desse ordbøkene tilgjengelege på nettet. 

2014: May Grethe Lerum
May Grethe Lerum får arbeidsstipend for å lage eit spørjespel som heiter Kvizzleik som du kan lasta ned til telefon eller nettbrett. 

2013: Rasmus Hungnes
Rasmus Hungnes får arbeidsstipend for å skrive om dataspel på nynorsk i Natt og Dag. 

2013: Ingrid Brandal Myklebust
Ho representerer ein liten organisasjonen som heiter Fredensborger, som arbeider med eit t-skjorteprosjektet som har fått namnet FREDDY.

2012: Jostein O. Mo
Jostein O. Mo vil hjelpe frivillige lag og organisasjonar til å få lagslovene sine på nynorsk og lage ei ei ”juridisk ordliste” for friviljuge organisasjonar der vanlege formuleringar frå organisasjonslivet på bokmål vert jamstilte med nynorske.

2012: Merete Bratsberg Aae
Merete Bratsberg Aae får stipend for å lage ein sidemålsblogg saman med elevar på Averøya. Eit utval blogginnlegg kan så trykkjast i ei slags notatblokk som kan delast ut til elevar ved ungdomsskulen i kommunen. 

2011: Andreas Paleologos
Han får stipend for å utvikle framsyninga ”Det beste eg veit” vidare og kome seg ut på turne.

2011: Mariell Øyre
Ho fekk stipend for å lage eit magasin som er eit magasin basert på bloggen Hjartesmil. 

2010: Runar Gudnason
Han ynskjer å skrive og redigere ein rappelyrikkens poetikk, ein antalogi over breidda og mangfaldet i den norske hip-hopkulturen.

2010: Maria Tryti Vennerød
Ho får stipendet for multimedieprosjektet "Visitt". Prosjektet vert laga saman med Julian Skar og Ingeleiv Berstad. 

2009: Zapatistgruppa i Bergen
Gruppa får stipendet til prosjektet Cafe YaBasta. Gjennom prosjektet vil dei importera og selja kaffi frå zapatistar i Mexico, og dei ønskjer å bruka nynorsk på etikettane på kaffien som blir selt her i landet. Cafe YaBasta å setje søkjelys på kulturelle og språklege rettar og på zapatistane sitt arbeid med å opprette og drive skular med undervising i eigne språk.

2009: Audun Blokkum
Audun Blokkum fekk stipend for å laga eit brettspel som kan brukast i klasserommet, og som let elevane spela og leika seg til lærdom i grammatikk, ordlistebruk og ordtilfang på nynorsk.

2008: Marianne Furevikstrand
Hennar prosjekt er å starta bygdeaviser i dei tre bygdene rundt Dalsfjorden i Sunnfjord – Dale/Flekke, Askvoll og Holmedal. 

2008: Øystein Runde
Øystein Runde fekk stipend for å lage ein nynorsk teikneserieroman.

2007: An10 Boyband
Rockegruppa An10 Boyband frå Verdalen/Snåsa fekk stipend. Dei syng på nynorsk og ynskjer å nytte stipendet til å spele inn plate og reise på turne.

2007: Rannveig Mossige Thattai
Ranveig Mossige Thattai fekk stipend for å skrive artiklar som kan vera aktuelle for ungdomar som søkjer etter informasjon på nettet. Ho er administrator og redaktør på Nynorsk-Wikipedia. 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no