Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Styret Skrivarstova Lagsoversyn Valnemnda Heidersmedlemer Årsmelding 2016-2018 Lover Landsmøte Seminar 2019 Vinterseminar 2017 Haustseminar 2017 Vinterseminar 2016 Haustseminar 2015 Vårseminar 2014 Haustseminar 2012 Dagsseminar 2012 Haustseminar 2011 Haustseminar 2010 Haustseminar 2009 Haustseminar 2008 Medieseminar 2007 Haustseminar 2006 Haustseminar 2006 Jubileumseminar 2005 Haustseminar 2004 Haustseminar 2003 Haustseminar 2003 Vinterseminar 2001 Haustseminar 2001 Vinterseminar 2000 Vinterseminar 1999 Vinterseminar Historie Gåver Målprisar Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Seminar i Noregs Mållag

Noregs Mållag skipar til eit landsomfattande seminar ein gong i året. Dette seminaret er ope for alle interesserte. Emne for seminaret varierar frå år til år. Det er styret som vel aktuelle emne og innleiarar.

Seminaremne frå dei siste åra:

2019: Vinterseminar på Lillehammer, med motivasjonsdag for lærarar, om det nye Innland fylke og nynorsk, om læreplanfornying og nytt prinsipprogram

2017: Haustseminar i Trondheim, med nynorsk motivasjonsdag for lærarar, om læreplanfornying, om barnehagen og om sørsamisk målreising 

2017: Vinterseminar på Bryne, om språk og komande valkamp og om refomer og ny språklov 

2016: Haustseminar i Lom, samtidig med Diktardagane, om mellom anna Bygda, om Tor Jonsson, om nynorsk for vaksne innvandrarar 

2015: Vårseminar i Fredrikstad, om kommunereform, språklov, offentleg målbruk og nynorsk barnelitteratur 

2014: Haustseminar i Odda, Kan Odda-modellen bli nasjonal politikk? 

2012: Dagsseminar i Bergen, om norskfaget og kvifor nynorsk?

2012: Haustseminar på Lillehammer, om norskfaget, Språkåret og kvifor nynorsk?

2011: Haustseminar på Lista, i samarbeid med Mållaga på Agder

2010: Haustseminar i Oslo, i samarbeid med Studentmållaget i Oslo som feira 110 år.

2009: Haustseminar i Bergen: Korleis kan vi gjere Noregs tospråkleg?

2008: Medieseminar i Oslo, om mediepolitikk i samband med Dei nynorske mediedagane

2007: Haustseminar i Oslo, om mellom anna normering, barnekultur og kva spørsmålet kva skjer med nynorsken i Sogn og Fjordane?

2006: Haustseminar i Bergen: Målstrid og mangfald: Internasjonale perspektiv på målreising.

2006: Jubileumsseminar i Oslo: Mange røyster - felles mål. Noregs Mållag 100 år!

2005: Haustseminar i Oslo: Om jubileet, mediepolitikk og organisasjonskultur

2004: Haustseminar i Bergen: Nynorsken i «Clemet-skulen»

2003: Haustseminar i Oslo: Om dialekt-politikk

2003: Vinterseminar i Bergen: Glokalisering? – Kulturpolitiske utfordringar

2001: Haustseminar i Oslo: Nynorsk – meir enn eit språk?

2001: Vinterseminar i Bergen: Det europeiske språkåret 2001: Noreg i verda med sidemål som norsk eksportartikkel

2000: Vinterseminar i Trondheim: Målreising 2005 og sidemålsarbeidet

1999: Vinterseminar i Bergen: Nynorsk i næringslivet

1998: Vinterseminar i Stavanger

1997: Vinterseminar i Bergen

1996: Vinterseminar i Trondheim: Målsak i internasjonalt perspektiv, og Geografi og målsak

1995: Vinterseminar i Bergen

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no