Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 4. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Styret Skrivarstova Lagsoversyn Valnemnda Heidersmedlemer Årsmelding 2016-2018 Lover Landsmøte Seminar 2019 Vinterseminar 2017 Haustseminar 2017 Vinterseminar 2016 Haustseminar 2015 Vårseminar 2014 Haustseminar 2012 Dagsseminar 2012 Haustseminar 2011 Haustseminar 2010 Haustseminar Praktisk Desse deltek 2009 Haustseminar 2008 Medieseminar 2007 Haustseminar 2006 Haustseminar 2006 Jubileumseminar 2005 Haustseminar 2004 Haustseminar 2003 Haustseminar 2003 Vinterseminar 2001 Haustseminar 2001 Vinterseminar 2000 Vinterseminar 1999 Vinterseminar Historie Gåver Målprisar Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Haustseminar i Oslo

Noregs Mållag ynskjer velkomen til det årlege haustseminaret laurdag 4. og sundag 5. september.

Studentmållaget i Oslo har 110-årsjubileum i haust, og vi vil kombinera haustseminaret med deira jubileumsseminar. Programmet laurdag er sett saman av Studentmållaget, medan programmet sundag er sett saman av styret i Mållaget. Laurdag kveld vert det jubileumsfest med framifrå underhaldning og innslag frå begge laga.

Vi vonar mange frå lokallaga våre vil kome til Oslo denne helga. Vi kan gje reisestøtte til lag som treng dette. Vi vonar òg at mange tidlegare (mål)studentar i Oslo og andre stader tek turen.

Både festen og seminaret skal vere på Det Norske Teatret i Oslo.

Laurdag 4. september
Ordstyrar for dagen: Ragnhild Bjørge og Astrid Sverresdotter Dypvik

10.00: Studentmållaget i Oslo og Noregs Mållag ynskjer velkomen!
Jens Kihl , leiar i Studentmållaget i Oslo og Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag

10.15: Framtida for norsk i akademia: Er språksenter svaret?
Tove Bull, tidlegare rektor ved Universitetet i Tromsø
Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen
Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo

11.15: Fritt akademia: Er ny ”Strategisk plan” for UiO spikaren i kista?
Thomas Tallaksen, rådgjevar for Res Publica
Knut Kjeldstadli, professor ved Universitetet i Oslo
Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo

12.15: Kaffi

12.30: Kva skal til for at nynorsken skal ha ei framtid ved Universitetet i Oslo?
Synnøve Midtbø Myking, tidlegare leiar i Studentmållaget i Oslo

13.15: Lønsj

14.00 Debutant Kristina Leganger les eigne dikt.

14.10: Studentmållaget 110 år. SmiO-soga på 30 minutt
Oddmund Løkensgard Hoel, medforfattar av hundreårssoga til SmiO Studentar i målstrid

14.40: Distriktshøgskulane: B-universitet eller bygdeintellektuelle kraftsentrum?
Endre Brunstad, fyrsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
Oddmund Løkensgard Hoel, fyrsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
Anna Werenskjold, redaksjonsleiar i studentavisa Universitas

16.00: Kaffi

16.15: Garborg og bondestudentane
Gudrun Kløve Juuhl, doktorgradstudent ved Høgskolen i Vestfold

17.00: Slutt for dagen


Laurdag kveld klokka 19.00: Jubileumsfest!
Taco til mat.
Underhalding ved Per Arne Glorvigen
Minikonsert ved Valkyrien AllstarsSundag 5. september
Ordstyrar for dagen: Gro Morken Endresen
09.30: Kaffi

Fleirspråk, morsmål, norskopplæring for innvandrarar
09.30: Fleirspråkspolitikk
Odd Monsson, instituttleiar, Ivar Aasen-instituttet

09.50 Morsmålspolitikk
Kamil Øzerk, professor i pedagogikk, UiO

10.10 Norskopplæringspolitikk
Hilde Osdal, høgskulelektor, Høgskulen i Volda
Ordskifte

Målbyte i skulen
11.15: Målbyte – ei samanlikning av Valdres vgs og Firda vgs
Kamil Øzerk, professor i pedagogikk, UiO

12.00: Lønsj

12.45: Forsking om nynorsk: Kva treng vi å vite?
Jon Todal , styremedlem i Noregs Mållag og professor ved Samisk høgskole

Gjennom ord blir verda stor – kampanje for nynorsk i barnehagen
13.45: Nynorsk og dialektbruk i barnehagekvardagen
Anne Marit Grøndalen Ingvaldsen, styrar i Leira barnehage i Valdres

14.30: Gjennom ord blir verda stor – slik gjer vi det i Bø i Telemark
Torhild Aavik, leiar i Bø Mållag

14.50: Kampanjeplanar – nytt tilfang og kampanjeveker denne hausten
Hege Lothe, informasjonskonsulent i Noregs Mållag

15.00: Avslutting og vel heim ved Håvard B. Øvregård

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no