Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 5. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Styret Skrivarstova Lagsoversyn Valnemnda Heidersmedlemer Årsmelding 2016-2018 Lover Landsmøte Seminar 2019 Vinterseminar 2017 Haustseminar 2017 Vinterseminar Påmelding 2016 Haustseminar 2015 Vårseminar 2014 Haustseminar 2012 Dagsseminar 2012 Haustseminar 2011 Haustseminar 2010 Haustseminar 2009 Haustseminar 2008 Medieseminar 2007 Haustseminar 2006 Haustseminar 2006 Jubileumseminar 2005 Haustseminar 2004 Haustseminar 2003 Haustseminar 2003 Vinterseminar 2001 Haustseminar 2001 Vinterseminar 2000 Vinterseminar 1999 Vinterseminar Historie Gåver Målprisar Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Ei språkpolitisk reform?

I valkampen i 2013 lova Høgre å teikne nye kommune- og fylkesgrenser. Mållaget såg tidleg at dette kunne få konsekvensar for nynorsken, og etterlyste planar for korleis ein skulle ta vare på det språklege mangfaldet.

«Av alle tynne argument eg har høyrt mot kommunesamanslåing, så er dette det aller tynnaste», meinte Bent Høie, nestleiar i Høgre.

Den vedtekne norske språkpolitikken klarar ikkje verne nynorsken og nynorskbrukarane godt nok i dei store pågåande reformene. I haust var det fyrst og fremst målrørsla som sytte for at språk vart ei problemstilling då ein eventuell Vestlandsregion vart diskutert. Men engasjementet femna vidt, og ikkje minst kom redsla for sentralisering tydeleg fram. Sjeldan dukkar det opp politiske saker som så tydeleg synleggjer den norske målreisingstanken.

Kva no? Regjeringa sin higen etter reformer har ikkje forsvunne, og mange kampar står att. Kva kan me lære av språkhistoria? Korleis kan me påverke dei politiske partia framføre stortingsvalet til hausten? Korleis kan me sikre posisjonen til nynorsken i framtidige reformer?

Kom til Jæren, få målpolitisk påfyll og møt målfolk frå heile landet i engasjerte ordskifte!

 

Laurdag: SPRÅK, PARTI OG SAMFUNN

11.00 Innsjekk og kaffi

11.30 Opning
Ved leiar Magne Aasbrenn

11.50 Eit språkpolitisk tilbakeblikk
Partipolitisk språkhistorie: Kva program har vore viktige og på kva måte?
Innleiing ved Oddmund Hoel, fyrsteamanuensis på avdeling for samfunnsfag og historie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

12.50 Beinstrekk

13.00 Raud, blå eller grøn språkpolitikk
Fleire politiske parti om eigen språkpolitikk

14.00 Lunsjpause

15.00 Omvising på Garborgsenteret

16.00 Valkamp(anje)
Innleiing ved Inger Johanne Sæterbakk, informasjonskonsulent i Bondelaget. Vi lærer av bøndene og ser på vårt eige valkamparbeid.

16.45 Folkeleg motmakt i ei sentraliseringstid
Innleiing ved Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling ved HLB

18.15 Slutt for dagen

19.30 Kulturell festmiddag på Jæren hotell


Sundag: REFORMER OG LOVER

10.00 Kva rom har nynorsken i dei største vestlandsbyane og korleis møter dei nynorsken i samanslåingsplanane?
Innleiing ved Tom Hetland, tidlegare sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og tidlegare redaktør i Norsk Tidend

11.15 Rogaland i spennet mellom to kulturar
Innleiingar ved fylkesordførar Solveig Tengesdal (KrF) og stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

12.30 Ny språklov, frå eit juridisk perspektiv                               
Innleiing ved Dag Bjørke Bremer, Juristmållaget

13.45 Avslutning ved Magne Aasbrenn

14.00 Lunsj og vel heim

 

Påmelding og spørsmål: per.arntsen @ nm.no

 

Meir om påmelding. 

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no