Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 13. OKTOBER 2019 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Styret Skrivarstova Lagsoversyn Valnemnda Heidersmedlemer Årsmelding 2016-2018 Lover Landsmøte Seminar Historie Gåver Målprisar Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Gåver til Noregs Mållag

Siste åra har Noregs Mållag fått over 1 000 000 kroner i gåver frå medlemer og andre. Dette er me umåteleg takksame for! 

Målgåve er ved sidan av medlemspengane og statsstøtta den viktigaste driftsinntekta til Mållaget. 

Du er velkomen til å gje gåve til Noregs Mållag. Bruk kontonummer: 3450 19 80058.

Eller Vipps til 90540

Ein får skattefrådrag på 25 % om ein samla har gjeve minst 500 kroner for eit kalendarår. For å få skattefrådraget treng me personnummeret ditt. 

***
Gravferds- og minnegåver

Pårørande kan gjera fylgjande om det er eit ynske om gravferd- og minnegåver: 
- ha med teksten «I staden for blomar ynskjer vi at der vert gjeve ei gåve til Noregs Mållag» når dødsfallet vert annonsert i avisa.
- gjer avtale med gravferdsbyrået om å leggja til rette for at gåver kan gjevast ved inngangen til seremonien.
- send gåvene til: Noregs Mållag, Lilletorget 1, 0180 Oslo. Bankkonto: 3450 19 80058 eller vipps til 90540.

Dei som gjev gravferds- eller minnegåver vil få tilsendt ein takk frå Noregs Mållag, og ein takk i Norsk Tidend.
 

Utan målgåvene ville ikkje stoda for nynorsken vore den same.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no