Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Styret Skrivarstova Lagsoversyn Valnemnda Heidersmedlemer Årsmelding 2016-2018 Lover Landsmøte Seminar Historie Gåver Målprisar Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Gåver til Noregs Mållag

Siste åra har Noregs Mållag fått over 1 000 000 kroner i gåver frå medlemer og andre. Dette er me umåteleg takksame for! 

Målgåve er ved sidan av medlemspengane og statsstøtta den viktigaste driftsinntekta til Mållaget. 

Du er velkomen til å gje gåve til Noregs Mållag.

Bruk kontonummer3450 19 80058.

Vipps
Du kan også søke oss opp i Vipps. Vipps til #90540

SMS
Send IVAR i ei tekstmelding til nummer 2490 og gje 300 kroner. Om du vil gje meir eller mindre, send IVAR50, IVAR100 eller IVAR500 (i eitt ord).  

Ein får skattefrådrag på 25 % om ein samla har gjeve minst 500 kroner for eit kalendarår. For å få skattefrådraget treng me personnummeret ditt. 

***
Gravferds- og minnegåver

Pårørande kan gjera fylgjande om det er eit ynske om gravferd- og minnegåver: 
- ha med teksten «I staden for blomar ynskjer vi at der vert gjeve ei gåve til Noregs Mållag» når dødsfallet vert annonsert i avisa.
- gjer avtale med gravferdsbyrået om å leggja til rette for at gåver kan gjevast ved inngangen til seremonien.
- send gåvene til: Noregs Mållag, Lilletorget 1, 0180 Oslo. Bankkonto: 3450 19 80058 eller vipps til 90540.

Dei som gjev gravferds- eller minnegåver vil få tilsendt ein takk frå Noregs Mållag, og ein takk i Norsk Tidend.
 

Utan målgåvene ville ikkje stoda for nynorsken vore den same.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no