Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 17. NOVEMBER 2019 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Tid for årsmøte Årsmeldingsskjema Økonomi Grasrotandelen Praktisk mediearbeid Studiearbeid Verving i praksis Kven, kva og korleis i Noregs Mållag Mållovsarbeid Bokpakketilbod Nynorsk i organisasjonslivet Lag nynorskklasse Nynorsk verksemd Barnehagekampanjen Gode tiltak Høyringar Barnehagebesøk Medlemsregister Nynorskstafett Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa
Kampanje for nynorsk i barnehagen

Gjennom ord blir verda stor

Noregs Mållag vil at born i Noreg skal møta både nynorsk og bokmål så tidleg som mogleg.

I 2010 laga vi ein nasjonal kampanje for lokallaga våre for å nå ut til barnehagar spreidd i heile landet. Den aktive kampanjeperioden er avslutta, men barnhagane er framleis veldig viktige for Mållaget. 

Vi har fleire målgrupper: Vi ynskjer å nå borna, foreldra, tilsette i barnehagen, og administrasjon og folkevalde i kommunen. Dei er alle viktige premissleverandørar for kva språkstimulering borna møter.

Godt materiell
Alt materiellet er tenkt brukt av lokallaga når ein lagar til ulike kampanjar retta inn mot barnehagane. 

Nynorsk i barnehagen - flygeblad: Dette er eit kortfatta flygeblad som seier noko om kva plass nynorsken kan ha i barnehagen og gjev nokre idear til korleis bruke meir nynorske bøker og songar. GRATIS! 


Gjennom ord blir verda stor - song- og teiknehefte: Eit hefte som er retta inn mot borna. Teikningar som kan fargeleggjast og songar ein kan syngje i barnehagen eller heime. 

Gjennom ord blir verda stor - jakkemerke: Eit flott jakkemerke med det flotte slagordet vårt.
Gjennom ord blir verda stor - rulle-opp-banner: Flott rulle-opp-banner som kan brukast når laga profilerer kampanjen.

Vil du ha materiell til utdeling? Sjå innom Krambua eller send e-post til barnehagekampanjen@nm.no

Kom gjerne med tips:
Nytt til nettsidene: Send e-post: barnehagekampanjen@nm.no eller ring 578 65 360

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no