Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 4. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Mønsterlov Tid for årsmøte Årsmeldingsskjema Økonomi Grasrotandelen Praktisk mediearbeid Studiearbeid Verving i praksis Kven, kva og korleis i Noregs Mållag Mållovsarbeid Bokpakketilbod Nynorsk i organisasjonslivet Lag nynorskklasse Nynorsk verksemd Barnehagekampanjen Gode tiltak Høyringar Barnehagebesøk Medlemsregister Nynorskstafett Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa
Kampanje for nynorsk i barnehagen

Gjennom ord blir verda stor

Noregs Mållag vil at born i Noreg skal møta både nynorsk og bokmål så tidleg som mogleg.

I 2010 laga vi ein nasjonal kampanje for lokallaga våre for å nå ut til barnehagar spreidd i heile landet. Den aktive kampanjeperioden er avslutta, men barnhagane er framleis veldig viktige for Mållaget. 

Vi har fleire målgrupper: Vi ynskjer å nå borna, foreldra, tilsette i barnehagen, og administrasjon og folkevalde i kommunen. Dei er alle viktige premissleverandørar for kva språkstimulering borna møter.

Godt materiell
Alt materiellet er tenkt brukt av lokallaga når ein lagar til ulike kampanjar retta inn mot barnehagane. 

Nynorsk i barnehagen - flygeblad: Dette er eit kortfatta flygeblad som seier noko om kva plass nynorsken kan ha i barnehagen og gjev nokre idear til korleis bruke meir nynorske bøker og songar. GRATIS! 


Gjennom ord blir verda stor - song- og teiknehefte: Eit hefte som er retta inn mot borna. Teikningar som kan fargeleggjast og songar ein kan syngje i barnehagen eller heime. 

Gjennom ord blir verda stor - jakkemerke: Eit flott jakkemerke med det flotte slagordet vårt.
Gjennom ord blir verda stor - rulle-opp-banner: Flott rulle-opp-banner som kan brukast når laga profilerer kampanjen.

Vil du ha materiell til utdeling? Sjå innom Krambua eller send e-post til barnehagekampanjen@nm.no

Kom gjerne med tips:
Nytt til nettsidene: Send e-post: barnehagekampanjen@nm.no eller ring 578 65 360

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no