Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 4. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Mønsterlov Tid for årsmøte Årsmeldingsskjema Økonomi Grasrotandelen Praktisk mediearbeid Studiearbeid Verving i praksis Kven, kva og korleis i Noregs Mållag Mållovsarbeid Bokpakketilbod Nynorsk i organisasjonslivet Lag nynorskklasse Nynorsk verksemd Barnehagekampanjen Medlemsregister Nynorskstafett Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Medlemskap

Noregs Mållag fører medlemsregisteret sentralt. Lokallaga må gjerne ta kontakt når som helst for å få oppdaterte medlemslister. Send i tilfelle ein e-post til medlem@nm.no.


Medlemskap i Noregs Mållag:
Medlemskapen kostar 200 kroner det fyrste året du er medlem.

Etter dette vil prisen variere ut frå kva for eit lokallag du er medlem i. Vanlegvis kostar medlemskapen i Noregs Mållag 300 kroner + eventuell fylke- og lokallagssats. Desse satsane blir vedtekne på årsmøta i laga.

Du kan velje husstandsmedlemskap dersom det allereie er ein i husstanden din som er medlem. Prisen vil då vere 150 kroner + eventuell fylke- og lokallagssats. Som familiemedlem vil du ikkje få tilsendt Norsk Tidend.

Ønskjer du å vere medlem i fleire lokallag, må du betale full medlemssats i kvart lag. Unntaket frå dette er yrkesmållaga. Dersom du er medlem i eit vanleg lokallag, kan du stå som sidemedlem i yrkesmållaget og berre betale lokallagssats til dei. Dei mest aktive yrkesmållaga våre er (prisar for sidemedlemskap i parantes): Juristmållaget (kr 70), Landbruksmållaget (kr 50), Mediemållaget (kr 80), Medisinsk Mållag (kr 50) og Noregs Lærarmållag (kr 50). 

Ein del av lokallaga i Noregs Ungdomslag er også medlemer i Noregs Mållag. Medlemer i desse laga betaler 150 kroner i medlemspengar til Noregs Mållag.

Om du ikkje spesifiserer eit lokallag når du melder deg inn, plasserer vi deg i det lokallaget som ligg geografisk nærast. 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no