Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. DESEMBER 2018 Information in english


Nyhende Vinterseminar 2019 Oppdater! Meld deg inn! Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunal nynorsk Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Lag nynorskklasse Bokpakketilbod Mållovsarbeid Kven, kva og korleis i Noregs Mållag Tid for årsmøte Årsmeldingsskjema Nynorsk i organisasjonslivet Verving i praksis Økonomi Grasrotandelen Studiearbeid Barnehagekampanjen Medlemsregister Kulturlotteri Praktisk mediearbeid Nynorskstafett Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Bokpakketilbod til lokale mållag

Noregs Mållag samarbeider med dei to forlaga Skald og Samlaget om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehagar og barneskular. 

Det er viktig at born møter nynorsk frå dei er små. Det vil styrke deira haldning til nynorsk og deira eiga språkutvikling. Mange lokallag gjev bøker til barnehagar og barneskular, og dette er godt og nyttig målarbeid. Dei to forlaga kan no tilby bokpakkar med gode bøker til ein veldig rimeleg pris.

Mållaget vonar mange lokallag vil nytte seg av tilbodet. Det er sjølvsagt høve til å tinge til fleire barnehagar og skular. Kan det tenkjast at kommunen eller andre aktørar også vil verte med på laget?

Slik gjer du det: 

Skald: Lokallaga tingar bokpakkane enten via tingingsarka frå Skald eller e-posten du finn på arka. PDF-ane ligg nedst på sida.

Samlaget: Lokallaga tingar bokpakkane via e-post-adressa som står på arket frå Samlaget. PDF-en ligg nedst på sida. Eller de tingar via nettsida: https://samlaget.no/collections/bokpakker 

Forlaga kan sende bøker direkte til barnehagane eller til lokallaget, og faktura til lokallaget.

Vil du vite meir – kontakt Erik Grov på telefon 23 00 29 30 eller e-post: erik.grov@nm.no 

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no