Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 21. MARS 2019 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Oppdater! Val 2019 NyNorsk Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa
Gjennomgang av debatten:

Sidemålsordninga og nynorsken

Tysdag 24. januar vart det kjent at Utdanningsdirektoratet ynskjer å slå saman hovudmål og sidemål til ein skriftleg karakter. Ta vekk eksamen i ungdomsskulen og eksamen som trekkfag i vidaregåande skule. I tillegg vil dei endre kompetansemål for hovudmål og sidemål, og ha ein tydleg prioritering av hovudmålet. I tillegg ville dei satse på meir lesing i skulen, spesielt i barneskulen og med vekt på nynorsk.

Tysdag 2. oktober har Utdanningsdirektoratet sendt over framlegg til høyringsnotat om endringar i læreplanen i norsk. Direktoratet held på sine framlegg, men har lagt inn eit tredje alternativ. Ingen av alternativa har framlegg til undervegsvurdering med eigen standpunktkrakter.

Slik vart saka presentert av kunnskapsminister Kristian Halvorsen:
24.01.12 Dagsavisen: Vurderer å tone ned nynorsken

Dette meiner Noregs Mållag:
24.01.12 Svekking av sidemålet er svekking av norskfaget
24.01.12 Merknadar til framlegg frå Forum for norskfaget - revisjon av læreplan for norskfaget
08.02.12 Kunnskapsdepartementet i riktig retning, men framleis uklar om sidemål
04.10.12 Utdanningsdirektoratet vil fjerne eigen sidemålskarakter i ungdomsskulen

Dette meiner Forum for norskfaget (nedsett av Utdanningsdirektoratet)
20.04.12 Forum for norskfaget - Sluttrapport 2012

Dette meiner Utdanningsdirektoratet:
19.01.12Styrking av skrifleg hovudmål, avgrensing av skriftleg sidemål og endring av vurderingsordningane i norskfaget i samband med revisjonen av læreplanen i norsk (brev til Kunnskapsdepartementet)
30.01.12 Norskfaget og sidemålet - tid for endring
02.10.12 Høyringsnotat om endringar i læreplanen i norsk
01.10.12 Læreplan i norsk (framlegg frå Udir, 1. oktober 2012)

Høyringsrunde frå 5. desember 2012 til 5. mars 2013:
05.12.12 Høyring - Justering av læreplan (i mellom anna) norsk
05.12.12 Høyringsnotat om endringar i læreplanen i norsk i grunnskolen og vidaregåande opplæring
05.12.12  Høyringsbrev til høringsinnstansane.
05.12.12  Læreplan i norsk (høyringsutkast 05.12.12)

Dette er svaret frå Kunnskapsdepartementet:
08.02.12 Ny læreplan i norsk (svarbrev til brevet frå Utdanningsdirektoratet)
09.10.12 Revisjon av læreplaner i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk
 

Framlegg til endring frå Utdanningsdirektoratet:
16.04.13 Framlegg til ny læreplan i norsk

Vedtak frå Kunnskapsdepartementet:
20.06.13 Fastsetting av revidert læreplan i norsk  (NY!)
20.06.13 Pressemelding frå Kunnskapsdepartementet  (NY!)

 
 
 
 
 
 
 
 

Meiningar om sidemålsordninga og nynorsken i avisene:
30.01. Firda Tidend: Kampen for nynorsken (leiarteig)
27.01 Jærbladet: Press mot nynorsken (leiarteig)
27.01. Dagens Næringsliv: Nynorsknytt (leiarkommentar)
25.01. VG: Kampen for tilværelsen (leiarkommentar)
25.01. Rogalands Avis: SV-Kristins nynorsktabbe (leiarkommentar)
25.01. Sunnmørposten: Lettbeint om sidemål (leiarkommentar)
25.01 Bergens Tidende: Ein språkleg kapitulasjon (leiarteig)

Meiningar og kommentarar i avisene:
01.10. Klassekampen, Gudrun Kløve Juuhl, Superhelt
21.08. Klassekampen, Gudrun Kløve Juuhl, Sidemålsundervisninga er svar på ein retorisk situasjon
14.02. Klassekampen, Jo Stein Moen: Mål og meining
08.02. VG, Kristin Halvorsen, Kritisk for nynorsk
07.02. Bergens Tidende, Arnfinn Muruvik Vonen, På siden av målet
06.02. Klassekampen, Gudrun Kløve Juuhl, Språklaus ungdom
03.02. BT, Jan Landro, Problemet er mangelen på realisme
03.02. Dag og Tid, Oddmund L. Hoel: Kristins time
02.02. BT, Oddmund L. Hoel, Halvorsens åtak på nynorsken
01.02. Studvest, Inga Nesheim, Fanga i bokmålsburet
01.02. Dagsavisen, Cecilie Milemann, Vilje til endring?
31.01. Dagsavisen, Marita Liabø, Målfest
30.01. VG, Inger Johanne Sæterbakk, Kva er problemet?
28.01. Nationen, Eli Bjørhusdal: Kristins sukra sidemål
28.01. Bergens Tidende, Hilde Sandvik: Kjærleikens sørgereise
27.01. Avisa Valdres, Aud Søyland: Shakespeare viktigare enn Aasen?

Andre artikklar om saka:
07.10. Framtida.no: - Må framleis læra å skriva nynorsk
03.02. Framtida.no: Vil starta med sidemål frå 2. trinn
07.02. Studvest: Nynorsken skaper åtgaum
01.02. Avisa Møre: - Språktestane er noko møl
29.01. Aftenposten: Medlemmene strømmer til Noregs Mållag
26.01. VG: Medlemsrush til Noregs Mållag
24.01. NRK Møre og Romsdal: Uroa for framtida til nynorsken
24.01. NRK: - Språket blir ein dårleg frossenpizza
24.01. Framtida.no: - Ho er blitt lurt av Unge Høgre

Meiningar på bloggar og andre innlegg:
24.01. Forskning.no, Øystein Vangsnes. Er bokmålet rota til alt vondt?
24.01. Endre Brunstad: Kristin Halvorsen som den nye Kristin Clemet
25.01. Sveinung Rotevatn: Et forsvar for spynorsken
28.01. Oddmund L. Hoel, Sidemålssaka - bakgrunn og ei oppsummering
29.01. Ragnhild Ås, Heldige biverknader av å skrive nynorsk
30.01. Purisme.no, Endre Brunstad: Kvifor er mangfald eit problem?
02.02: Annastova, Hanne Drabløs: Til ein sidemålslærar
03.02. Jostedalsrypa, Eli Bjørhusdal: Wordfeud

Vedtak frå ulike partilag og organisasjonar:
05.02. Møre og Romsdal SV, Ikkje svekk statusen til sidemålet!
06.02. Nord-Aurdal SV, Fråsegn om norskfaget
12.02. Sogn og Fjordane Venstre: Nei til Halvorsen si rasering av (ny)norsk!
12.02. Sogn og Fjordane SV: Sidemålsopplæringa sikrar språkleg mangfald
10.03. Sogn og Fjordane Ap: Forsvar nynorsk skriftmål
20.03. Oslo SV: Ulike elever - like muligheter
02.04. Oppland SV: Vi treng sidemålet!
15.04. Landsmøtet i Venstre: En styrket språkopplæring

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no