Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa
Korleis finne fram til fakta om nynorsken?

Fakta om nynorsken

På denne sida står det noko om nynorsken, og kommunane og fylkeskommunane. Treng du meir faktainformasjon, så bør du sjekke ut desse kjeldene:

Språkfakta 2010 hjå www.aasentunet.no: http://www.aasentunet.no/filestore/Ivar_Aasen-tunet/Sprk/Sprkfakta_pdf/Sprakfakta2010kap3.pdf 
Allkunne.no: http://www.allkunne.no/
Språkrådet - fakta om mållova: http://www.sprakrad.no/nb-NO/Politikk-Fakta/Lov_og_rett/Maallova/
Språkrådet - fakta om språkpolitikk: http://www.sprakrad.no/nb-NO/Politikk-Fakta/Spraakpolitikk/


Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar 
Her er "Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar": http://www.lovdata.no/for/sf/ku/xu-20070401-0378.html

Denne forskrifta er eit oversyn over kva vedtak alle kommunar og fylkeskommunar har gjort om kva målform dei krev i skriv frå statsorgan til kommunen.

Mållova
Denne retten til kommunar og fylkeskommunar er regulert i §5 i "Lov om målbruk i offentleg teneste":
http://www.lovdata.no/all/hl-19800411-005.html

Det er tre fylkekommunar som har gjort lokalt målvedtak om nynorsk (etter §5 i mållova): Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Det er to fylkekommunar som har gjort lokalt målvedtak om bokmål (Østfold og Vestfold). Alle dei 14 andre er nøytrale.

Tenestemålet til Fylkesmannen
Tenestemålet til Fylkesmannen er regulert av §5 i "Forskrift om målbruk i offentleg teneste", 2. ledd http://www.lovdata.no/for/sf/ku/xu-19801205-4938.html#5, og skal følgje fleirtalsmålforma for kommunene i tenestekrinsen (fylket), etter reglane i lov om målbruk i offentleg teneste § 7.

Det er fire fylkesmenn som har nynorsk som tenestemål: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland.

Det er ni fylkesmenn som har bokmål som tenestemål: Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Nordland og Finnmark

Det er fem fylkesmenn som er språknøytrale: Telemark, Aust-Agder, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no