Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 4. JUNI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Odda-modellen: språkdelt ungdomsskule

God språkopplæring kjem langt ned på lista når ungdomsskulane skal fordela elevar i nye klasser. Dette råkar nynorskelevane i dei delane av Noreg med språkblanda skular. Noregs Mållag vil at elevar skal ha rett til å få opplæring på eige språk ut grunnskulen.

Stoda i dag er at:

• elevar berre har rett på opplæring på hovudmålet sitt i 7 år av 13 år i grunnskulen.

• undervisingspersonalet, og ikkje elevane, avgjer opplæringsmålet i ungdomsskulen.

• elevane i ungdomsskulen har ikkje rett til anna enn undervisingsmateriell og eksamen på eige språk, og å få levera skriftlege arbeid på hovudmålet. I praksis tyder det at dei aller fleste av desse elevane får storparten av undervisinga si på bokmål.

• norsk språkopplæringspolitikk bryt med det som internasjonalt er rekna som ein sentral språkrett, retten til opplæring på eige språk.

Her kan du tinge gratis flygeblad: Språkdelt ungdomsskule. 

Språkdelte klassar i ungdomskulen 

Dette har me vedteke: ”Landsmøtet vil at Norges Mållag arbeider aktivt for at Stortinget løyver ekstra midlar til å halde oppe språkdelinga i Odda slik at ein unngår debatt om dette ved kvar budsjetthandsaming. Landsmøtet vil at Norges Mållag arbeider aktivt for at andre ungdomsskular i målblanda område i landet skal kunne gjennomføra full språkdeling og få ekstrakostnadene med dette dekka av staten”.

I 2014 skipa Noregs Mållag haustseminar i Odda om Odda-modellen og språkdelt ungdomskule. Nedanfor ligg dei skriftlege innleiingane frå seminaret. 

Eli Bjørhusdal: Nynorskelevar i minoritetsposisjon – ein språkpolitisk analyse

Terje Kollbotn: Odda-modellen i eit historisk perspektiv

Helga Mannsåker: Pedagogiske fordelar ved Odda-modellen

Sigrid Walle og Liva Thiis: Nynorskopplæringa sett ifrå eit elevsynspunkt

Inge Reinsnos: Odda-modellen: Kva går det ut på?

Ingvild Jøsendal: Nynorskelevar i språkblanda vidaregåande skule

Marit Aakre Tennø: Kan Odda-modellen verta nasjonal politikk? 

Uttale frå klubben på Odda ungdomskole: Språkdeling Odda ungdomskole 

Dette sa Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, i møte med Kyrkje,- utdanning,- og forskingskomiteen på Stortinget i oktober 2014, om Odda-modellen

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no