Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 23. FEBRUAR 2018 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Landsmøtet i Vinje Mållaget meiner NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

3. Tiltak for nynorskelevar – språkdeling i ungdomskulen

For at nynorskelevane skal bli trygge språkbrukarar og gjere det lettare å halde på nynorsk gjennom heile skulegangen, er det viktig at desse elevane får halde fram i eiga nynorskklasse i ungdomsskulen, har god tilgang på læremiddel og språkleg sikre lærarar. I språkblanda område må kommunane kunne søkje og få skjønsmidlar til parallellklasser for å tilby språkdelte klasser i ungdomsskulen.

Grunngjeving:

God språkopplæring kjem langt ned på lista når ungdomsskulane skal fordela elevar i nye klasser. Dette råkar nynorskelevane i dei delane av Noreg som har språkblanda skular. Noregs Mållag vil at elevar skal ha rett til å få opplæring på eige språk ut grunnskulen.

Stoda i dag er at:

  • elevar berre har rett på opplæring på hovudmålet sitt i 7 år av 13 år i grunnskulen.
  • undervisingspersonalet, og ikkje elevane, avgjer opplæringsmålet i ungdomsskulen.
  • elevane i ungdomsskulen har ikkje rett til anna enn undervisingsmateriell og eksamen på eige språk, og å få levera skriftlege arbeid på hovudmålet. I praksis tyder det at dei aller fleste av desse elevane får storparten av undervisinga si på bokmål.
  • norsk språkopplæringspolitikk bryt med det som internasjonalt er rekna som ein sentral språkrett, retten til opplæring på eige språk.

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no