kalender

100-årsmarkering for Rogaland Mållag!

Tid:
18. mars 2021
til 21. mars 2021
Stad:
Stavanger
Arrangør: Rogaland Mållag
Telefon: Einar Schibevaag, 91 30 89 72

Rogaland Mållag runda hundre år i mars 2020. Rogaland Mållag er fylkesmållag for laga på Jæren og Ryfylket, sør for Boknafjorden. I høve jubileet hadde laget invitert til mange gilde samlingar. Alle desse jubileumstilskipingane måtte dei avlyse fordi landet vart nedstengt på grunn av Korona-viruset.

Rogaland Mållag inviterer på nytt til storstilt jubileumsfeiring frå 18.-21. mars 2021! Alle er velkomne!

Me legg ut program og informasjon om å kjøpe billettar straks dette er klart.