kalender

Digitalt motivasjonsseminar: Nynorskdagen 12. mai

Tid:
13. april 202319.30
Stad:
Digitalt
Arrangør: Noregs Mållag og Norsk Målungdom

Noregs Mållag inviterer til korte digitale motivasjonsseminar. Det blir innleiing etterfølgt av spørsmål og kommentarar. Ope for alle!

Torsdag 13. april 2023, klokka 19.30 til 20.30
Stad: Zoom: https://zoom.us/j/4723002930?pwd=UEpTdlg2VXp1dkx1RjJjR0tLWmVLQT09
Du treng ikkje passord.

19.30 Velkomen!
ved Hege Lothe, informasjons- og organisasjonsrådgjevar
Presentasjonsrunde

19.40 Nynorskdagen 12. mai
Vi vil markere jamstellingsvedtaket frå 1884. Korleis gjer vi det? Kva gjer dei lokale mållaga og kva gjer Noregs Mållag og Norsk Målungdom sentralt?
ved Hege Lothe, Erik Grov, organisasjonsrådgjevar og Frida Pernille Mikkelsen, politikk og kommunikasjonsrådgjevar.
Spørsmål og ordskifte

20.30 Avslutning