FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 21. JANUAR 2021
Mållaget i Kristiansand
Gyldensløves gate 11
4611 Kristiansand
E-post: maalkrs @ online.no

Framside Arkiv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UiA bryt framleis mållova - studentar får ikkje eksamensoppgåver på nynorsk

Lesarinnlegg 10. mars 2020 frå Åse Wetås, direktør i Språkrådet https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/wPQg8L/nye-lovbrot-ved-uia

UiA brøt loven i språk-sak

Studenten fikk ikke eksamensoppgaven på nynorsk slik norsk lov krever. Språkrådet kommer med skarp kritikk av Universitet i Agder (UiA) som på sin side innrømmer lovbrudd.

Jarle R. Martinsen

GRIMSTAD

- Vi har flere ganger tatt denne praksisen opp med universitetet. Det er påfallende at de ikke følger opp intensjonen i loven om målbruk i offentlig tjeneste, sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Saken handler om en student ved UiA i Grimstad som ved to tilfeller og med ett års mellomrom ikke fikk eksamenspapirene på nynorsk som er vedkommendes skriftspråk. Det har elevene krav på om de spør om det, men i dette tilfellet var begrunnelsen fra universitetet at studenten forstår bokmål.

- Det er en oppsiktsvekkende begrunnelse som vitner om et snevert syn på språk og manglende kjennskap til språklige rettigheter, mener Wetås.

Klaget

Studenten klaget til universitetets klagenemnd over å ikke få nynorsktekst. De slår fast at dette var en formell feil, men likevel ikke alvorlig nok til at det gikk ut over vedkommendes eksamensbesvarelse.

Språkrådets direktør mener det svikter på UiA når det gjelder å følge opp loven.

- De kan ikke lage sin egen språkpolitikk. Dette er en offentlig instans som dermed har plikt til å rette seg etter loven, sier hun.

Språkrådet har ikke sanksjonsmuligheter overfor UiA, som for eksempel bøter.

- Men det skulle være unødvendig. De burde vært flau over å bryte loven etter dette, sier hun.

UiA beklager

Studiedirektør Greta Hilding ved UiA skriver i en epost til Fædrelandsvennen at de beklager hendelsen og at UiA ikke forsvarer praksisen.

- Selv om manglende nynorsk oppgavetekst ikke blir sett på som en formell feil som kan påvirke studentenes prestasjon, er dette like fullt et lovbrudd og et brudd på studentenes rettigheter. Dette er en utfordring som UiA må jobbe videre med, og Handelshøyskolen ved UiA har allerede satt i verk flere tiltak, skriver hun.

Hilding skriver videre at UiA hvert år får 3-5 klager av denne karakter.

Studenten dette handler om ønsker ikke å kommentere saken overfor Fædrelandsvennen.

jarle.martinsen@fvn.no

https://www.e-pages.dk/fvn/40173/article/1099756/9/3/render/?token=3ad6df018859a85e2015ed8e4dee77b1 side 9.

© Noregs Mållag 2021 - Sidene laga av Zetta AS