FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 22. SEPTEMBER 2020
Mållaget i Kristiansand
E-post: ronnyrogn @ hotmail.com

Framside Program Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Styret Lovane 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Frå interiøret i lagsstova Kontakt oss

Styret for 2011

 (17.02.2011)

Årsmøtet vart halden15. februar 2011, og dette er det nye styret:

Anne Austad, leiar (attval1 år)
Olav Molland (attval 2 år)
Svein Slettan (attval 2 år)
Anne Tone Hageland (ny, 2 år)
Dag Olav Hagen (ikkje på val, 1 år att)
Solveig Lima (ikkje på val, 1 år att)
Ragnhild Mydland (ikkje på val, 1 år att)

Varafolk (for eitt år):
Hilda Helene Neset (attval 1 år),
Bjug Åkre (attval 1 år),
Leiv Storesletten (attval 1 år)
Reidun Vik (ny, 1 år)

Øyvind Grov gjekk ut av styret no, og me takkar han for godt arbeid i dei fire åra han har vore med.

Styret konstituerte seg slik:
Val av nestleiar: Olav Molland.
Val av skrivar: Borghild Løver, med Solveig Lima som vara.
Val av studieleiar: Dag Olav Hagen
Val av skulemålsansvarleg: Solveig Lima og Ragnhild Mydland.
Val av stipendansvarleg: Svein Slettan, med Anne Austad og Anne Tone Hageland som medlemer i stipendnemnda.
Val av medlemer til forretningsutvalet: Anne Austad, Olav Molland og dagleg leiar (Borghild Løver), med Dag Olav Hagen som vara.
Val av medlemer til sameiget: Anne Austad, Olav Molland og dagleg leiar (Borghild Løver).

Anne Tone Hageland kom inn istadenfor Øyvind Grov.
Varafolka er dei same som i fjor bortsett frå Reidun Vik som tek over etter Borghild Løver.

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS