FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 16. JANUAR 2021
Mållaget i Kristiansand
Gyldensløves gate 11
4611 Kristiansand
E-post: maalkrs @ online.no

Framside Arkiv

Styret for 2012 (22.02.2012)

Årsmøtet vart halden 21. februar 2012, og dette er det nye styret:

Anne Austad, leiar (attval 1 år)
Solveig Lima, styremedl, (attval 2 år)
Bjug Åkre, styremedl. (ny 2 år)
Synnøve Skjær, styremedl. (ny 2 år)
Olav Molland, styremedl. (ikkje på val, 1 år att)
Svein Slettan, styremedl. (ikkje på val, 1 år att)
Anne Tone Hageland, styremedl. (ikkje på val, 1 år att)

Varamedlemer:
1. vara: Hilda Helen Neset (attval 1 år)
2. vara: Leiv Storesletten (attval 1 år)
3. vara: Reidun Vik (attv al 1 år)
4. vara: Åsmund Undhjem (ny 1 år)

Dag Olav Hagen og Ragnhild Mydland gjekk ut av styret no, og me takkar dei for godt arbeid i dei åra dei har vore med.

Les meirÅrsmelding 2011 (22.02.2012)

Les meirProtokoll frå årsmøtet 2012 i Mållaget i Kristiansand (22.02.2012)


Protokoll frå årsmøte tysdag 21. februar 2012:
Les meir© Noregs Mållag 2021 - Sidene laga av Zetta AS