FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 29. OKTOBER 2020
Mållaget i Kristiansand
E-post: ronnyrogn @ hotmail.com

Framside Program Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Lovane 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Frå interiøret i lagsstova Kontakt oss

Styret for 2012

 (22.02.2012)

Årsmøtet vart halden 21. februar 2012, og dette er det nye styret:

Anne Austad, leiar (attval 1 år)
Solveig Lima, styremedl, (attval 2 år)
Bjug Åkre, styremedl. (ny 2 år)
Synnøve Skjær, styremedl. (ny 2 år)
Olav Molland, styremedl. (ikkje på val, 1 år att)
Svein Slettan, styremedl. (ikkje på val, 1 år att)
Anne Tone Hageland, styremedl. (ikkje på val, 1 år att)

Varamedlemer:
1. vara: Hilda Helen Neset (attval 1 år)
2. vara: Leiv Storesletten (attval 1 år)
3. vara: Reidun Vik (attv al 1 år)
4. vara: Åsmund Undhjem (ny 1 år)

Dag Olav Hagen og Ragnhild Mydland gjekk ut av styret no, og me takkar dei for godt arbeid i dei åra dei har vore med.

Opprit frå styremøte tysdag 21. feb. 2012
Til stades: Solveig Lima, Anne Austad, Olav Molland, Anne Tone Hageland og Svein Slettan, i tillegg til Borghild Løver. Meldt fråfall: Bjug Åkre og Synnøve Skjær. Leiaren hadde møtestyrarjobben. Vedtak er sette i kursiv.

Saker:
1.Konstituering
Styret konstituerte seg slik:
Val av nestleiar: Olav Molland.
Val av skrivar: Borghild Løver, med Solveig Lima som vara.
Val av kassastyrar: Borghild Løver
Val av skulemålsansvarleg: Solveig Lima.
Val av stipendansvarleg: Svein Slettan, med Anne Austad og Anne Tone Hageland som medlemer i stipendnemnda.
Val av medlemer til forretningsutvalet: Anne Austad, Olav Molland og dagleg leiar (Borghild Løver), med Svein Slettan som vara.
Val av medlemer til sameiget: Anne Austad, Olav Molland og dagleg leiar (Borghild Løver).
Val av to medlemer til å sitje i arbeidsgruppe saman med BUL for å sjå på organisasjonsform på felles eigedom: Olav Molland og Leiv Storesletten eller Bjug Åkre.
Vedtak: Styret gjorde ovannemnde konstituering samrøystes.

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS