FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 2. DESEMBER 2020
Mållaget i Kristiansand
Gyldensløves gate 11
4611 Kristiansand
E-post: maalkrs @ online.no

Framside Arkiv

Styret for 2013 (28.02.2013)

Årsmøtet vart halden 26. februar 2013 med 26 medlemer tilstades.
Det vart inga stor endring frå det førre styret, men oppgåvene er litt ulikt fordelt no.
Styret for 2013:
Solveig Lima, leiar (1 år)
Svein Slettan, nestleiar (attval 2 år)
Olav Molland, styremedlem (attval 2 år)
Anne Austad, styremedlem (ny 2 år)
Anne Tone Hageland, styremedlem (attval 1 år)
Bjug Åkre, styremedlem (ikkje på val, 1 år att)
Synnøve Skjær, styrmedlem (ikkje på val, 1 år att)
Dagleg leiar, Borghild Løver, held fram som kasserar
Varamedlemer:
1. vara: Hilda Helene Neset (attval 1 år)
1. vara: Leiv Storesletten (attval 1 år)
2. vara: Reidun Vik (attval 1 år)
2. vara: Åsmund Olaf Undhjem (attval 1 år)Les meirÅrsmelding 2012 (28.02.2013)

Les meirÅrsmøteprotokoll 2013 (28.02.2013)

Les meir© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS