FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 28. OKTOBER 2020
Mållaget i Kristiansand
E-post: ronnyrogn @ hotmail.com

Framside Program Arkiv Nynorsk for alle på Agder Om oss Lovane 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Frå interiøret i lagsstova Kontakt oss

Styret for 2014 (20.02.2014)

Årsmøtet vart halden 18. februar 2014 med 16 lagsmedlemer til stades. Denne gongen kom det inn tre nye styremedlemer, og styret er no samansett slik:

Solveig Lima, leiar (attval1 år)
Svein Slettan, nestleiar (ikkje på val, 1 år att)
Olav Molland, styremedlem (ikkje på val, 1 år att)
Anne Austad, styremedlem (ikkje på val, 1 år att)
Tobby Kvaale, styremedlem (ny, 2 år)
Jan Petter Horn, styremedlem (ny, 2 år)
Kjellaug Kvalsvik, styremedlem (ny 2 år)
Dagleg leiar, Borghild Løver, har permisjon fram til 1. aug, og Solveig Lima og Svein Slettan har delt på oppgåvene hennar som kasserar og skrivar.
Varamedlemer:
1. vara: Hilda Helene Neset (attval 1 år)
1. vara: Leiv Storesletten (attval 1 år)
2. vara: Anne Tone Hageland, styremedlem (ny 1 år)
2. vara: Åsmund Olaf Undhjem (attval 1 år)Årsmøteprotokoll 2014 (20.02.2014)

Les meirÅrsmelding for 2013 (20.02.2014)

Les meir© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS