FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 19. SEPTEMBER 2020
Mediemållaget
v. B. Rekve, Dyretråkket 29 -
1251 Oslo
E-post: mediemallaget @ mediedagane.no

Framsida Nyhende, aktuelt, arkiv Dei nynorske mediedagane Språkråd Nynorsk redaktørpris Om oss Organisasjon Årsmøte 2017 Årsmøte 2013 Årsmøte 2012 Styret Årsmøte 2011 Årsmøte 2010 Årsmøtet i 2009 Årsmøtet i 2008 Årsmøtet i 2007 Lenkjer

Årsmøte 7. februar 2009

 (15.11.2008)

Innvitasjon Mediemållagets årsmøte
Tid: Laurdag 7. februar 2008, kl. 12.00

Stad: Litteraturhuset, Wergelandsveien, Oslo.

Vi startar med ein temadel. Program kjem vi attende til.
Deretter set vi årsmøtet
Møta er opne for alle.

Alle som har betalt kontingent etter 1.1.2008 har røysterett.
Sjå meir om saklista nedanfor.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Konstituering
3. Årsmelding for 2008-09
4. Rekneskap for 2008
5. Arbeidsprogram 2009-2010
6. Innkomne saker
7. Budsjett for 2009
8. Årspengar for 2010
9. Vedtekter
10. Val

Fristar
  • Framlegg til val: 17. desember 2008. (Framlegg sender du til rune [a] lla.no)
  • Framlegg til andre årsmøtesaker: 5. januar. (Slike framlegg sender du til mediemaallaget [a] nynorsk.no)

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS