FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 18. AUGUST 2019

Kontakt Om oss Historie Lover Hallingkveld Lesarbrev 2019 Lesarbrev 2017 Målprisar Gradærstokk Kort og plakatar Vil du vera venen min? Me og uss de og dikko CD Me og uss Undervisningsopplegg

Historie

Ål Mållag vart skipa på møte i Tingstugu i Ål påskedagen 30. mars 1902. Det nystarta laget fekk 50 medlemmar. Og slik lydde lovene:

Loverne til Aal Maallag
§ I
Aal Mallag har til fyremaal aa vekkja samhug med maaltanken, og hjelpa fram det norske folkemaalet.
Det er millom anna:
a. faa norskmaalet inn i skule og kyrkja
b. faa folk til aa lesa norske blad og bøker meir og meir.

§ II
Lagsmann er kvar, som legg minst 25 øyre årleg i kassa.

§ III
Styret for Aal Maallag vel dei paa aarsmøte, for eit aar; det skal vera 5 styresmenn. Dei vel seg imillom formann, varaformann, skriver og reknskapsførar. Aarsmøte vel tvo, som skal sjaa igjennom rekneskapen for det aar som kjem.

Til det fyrste styret vart vald:

Styret for 1902:

Dr. Moen formann
Lærar O. Ellingsgard, varaformann
--”-- E. Bækkestad
--”— O. Løkensgård
Thor Sorteberg, skrivar og reknskapsførar
1 st supleant Ola Perstølen 2 dre Arne Solheim

 

© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS