FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 18. JULI 2019

Kontakt Om oss Historie Lover Hallingkveld Lesarbrev 2019 Lesarbrev 2017 Målprisar Gradærstokk Kort og plakatar Me og uss, de og dikko

Historie

Ål Mållag vart skipa på møte i Tingstugu i Ål påskedagen 30. mars 1902. Det nystarta laget fekk 50 medlemmar. Og slik lydde lovene:

Loverne til Aal Maallag
§ I
Aal Mallag har til fyremaal aa vekkja samhug med maaltanken, og hjelpa fram det norske folkemaalet.
Det er millom anna:
a. faa norskmaalet inn i skule og kyrkja
b. faa folk til aa lesa norske blad og bøker meir og meir.

§ II
Lagsmann er kvar, som legg minst 25 øyre årleg i kassa.

§ III
Styret for Aal Maallag vel dei paa aarsmøte, for eit aar; det skal vera 5 styresmenn. Dei vel seg imillom formann, varaformann, skriver og reknskapsførar. Aarsmøte vel tvo, som skal sjaa igjennom rekneskapen for det aar som kjem.

Til det fyrste styret vart vald:

Styret for 1902:

Dr. Moen formann
Lærar O. Ellingsgard, varaformann
--”-- E. Bækkestad
--”— O. Løkensgård
Thor Sorteberg, skrivar og reknskapsførar
1 st supleant Ola Perstølen 2 dre Arne Solheim

 

© Noregs Mållag 2019 - Sidene laga av Zetta AS