Heim

Vi styrkjer nynorsk i eit samfunn dominert av bokmål.

Samling for unge vaksne i Mållaget

Noregs Mållag inviterer til samling 21.–22. september i Oslo.

Les meir her

Noregs Mållag meiner

Å arbeide politisk for nynorsk er avgjerande for at språket skal halde fram som levande bruksspråk i Noreg.

Politikken vår

Nettbutikken Krambua

Stø målsaka med ein handel. I krambua finn òg lokallaga aksjonstilfang. 

Les meir her