Heim

Vi styrkjer nynorsk i eit samfunn dominert av bokmål.

For lokallaga

Vil du bli frivillig i målrørsla? Her finn du tips til korleis å drive lokallag.

Les meir her

Noregs Mållag meiner

Å arbeide politisk for nynorsk er avgjerande for at språket skal halde fram som levande bruksspråk i Noreg.

Politikken vår

Ny opplæringslov

Den nye opplæringslova må sikre nynorskelevane ein digital kvardag på nynorsk.

Les meir her