Heim

Vi styrkjer nynorsk i eit samfunn dominert av bokmål.

Nynorsk i skulen

Nynorsk må få betre vilkår i den norske skulen, både som hovudmål og sidemål.

Skule og opplæring

Noregs Mållag meiner

Å arbeide politisk for nynorsk er heilt avgjerande for at språket skal halde fram med å vere eit levande bruksspråk i Noreg.

Politikken vår

Engasjere deg?

ABC for å drive lokallag og aktivisere lokalmiljøet. Vi vil ha deg med på laget!

For lokallaga

Raudt leverer om nynorsk

post featured image

Raudt sviktar ikkje som sterke støttespelarar for nynorsken. – Venstresida si urokkelege støtte er svært viktig for måljamstillinga, meiner leiar i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other