Heim

Vi styrkjer nynorsk i eit samfunn dominert av bokmål.

Nynorsk i skulen

Nynorsk må få betre vilkår i den norske skulen, både som hovudmål og sidemål.

Skule og opplæring

Noregs Mållag meiner

Å arbeide politisk for nynorsk er heilt avgjerande for at språket skal halde fram med å vere eit levande bruksspråk i Noreg.

Politikken vår

Engasjere deg?

ABC for å drive lokallag og aktivisere lokalmiljøet. Vi vil ha deg med på laget!

For lokallaga