Heim

Vi styrkjer nynorsk i eit samfunn dominert av bokmål.

Ny opplæringslov

Den nye opplæringslova må sikre nynorskelevane ein digital kvardag på nynorsk.

Les meir her

Noregs Mållag meiner

Å arbeide politisk for nynorsk er avgjerande for at språket skal halde fram som levande bruksspråk i Noreg.

Politikken vår

Nynorskdagen

Vi inviterer alle i Noreg til å skrive nynorsk på nynorskdagen 12. mai.

Les meir her

Nynorsk-tap på Stortinget

post featured image

– Det er heilt uforståeleg at fleirtalet på Stortinget ikkje vil modernisere opplæringslova slik at ho vert tilpassa den digitaliserte framtida i skulen, seier Peder Lofnes Hauge, leiar i Mållaget.