Gje gåve

Utan målgåvene ville ikkje stoda for nynorsken vore den same.

Vil du støtte arbeidet vårt? 

  • Vips eit valfritt beløp til 90540
  • Kontonummer 3450.19.80600 (avtalegiro mogeleg)
  • Tekstmelding: send IVAR50, IVAR100, IVAR300 eller IVAR500 til 2490

Om du samla gjev minst 500 kr i løpet av eit år, har du rett på skattefrådrag. Då treng me fødselsnummeret ditt.

Vil du gje oss ei testamentarisk gåve, eller gåver ved bryllaup eller gravferd? Kontakt oss på nm@nm.no.

Målgåvene er den viktigaste driftsinntekta til Noregs Mållag etter medlemspengane og statsstøtta.