aktuelt

Kategori: aktuelt

Kandidatar til Nynorsk næringslivspris

Frist for å melde inn framlegg til juryen er 10. oktober.

Les heile artikkelen

Elevane i Bergen treng eit politisk taktskifte

På komande møte skal bystyret i Bergen drøfte statusmeldinga for nynorsk. Då må ord bli til handling, meiner styret i Noregs Mållag.

Les heile artikkelen

Språkbruksplan i Ålesund

Noregs Mållag oppmodar lokallag og privatpersonar til å svare på høyringa om språkbruksplanen til Ålesund kommune.

Les heile artikkelen

Digitalt landsmøte

Landsmøtet i Noregs Mållag i oktober blir digitalt.

Les heile artikkelen

Utlysing av nye midlar

Noregs Mållag lyser ut 250 000 kroner til prosjekt som styrkjer nynorsk skulemål.

Les heile artikkelen

Ivar Aasen lever!

Så sjølv om Ivar Aasen i og for seg er død, lever storverket hans i aller beste velgåande. Gratulerer med dagen, Ivar Aasen! skriv Oddny I. Miljeteig, heidersmedlem i Noregs Mållag, i Bergensavisen i dag.

Les heile artikkelen

– Nynorsk er avhengig av ei betre opplæringslov

Noregs Mållag ber regjeringa gjere kraftige betringar i den føreslåtte opplæringslova.

Les heile artikkelen

Nynorskstipend til samtidsstev og kinesisk politikk

Thea Hjelmeland og Dag Inge Bøe har fått 50 000 kroner kvar frå Noregs Mållag for å fremje nynorsk.

Les heile artikkelen

Nynorsk er Vy-norsk!

– Nynorsk kan brukast overalt til alt, og då er det sjølvsagt heilt rett at det er nynorsk på nettsidene til Vy, seier Synnøve Marie Sætre, fungerande leiar i Noregs Mållag.

Les heile artikkelen

Stortingshøyring om språklova

Kultur- og familiekomiteen på Stortinget starta arbeidet med framlegget til ny språklov med å invitere til høyring.

Les heile artikkelen