aktuelt

Category: aktuelt

Demografiske endringar råkar nynorsken

Prosentdelen av nynorskelevar har gått frå 11,6% til 11,8%. Det er mange som konstaterer at det raknar for nynorsken. Dei tar feil.

Les heile artikkelen

Google si nynorske mordliste

– Vi lever i ei ny dansketid – der makta over det norske språket igjen ligg i utlandet, seier Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag.

Les heile artikkelen

Vel nynorsk for barnet ditt i Bergen

Bystyret i Bergen har sett av 2 millionar kroner for å opprette ei fast nynorskklasse i Bergen.

Les heile artikkelen

Berre 130 medlemer att til 14 000!

– I dag har vi passert 13 870, smiler Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Nynorsk + Sogn og Fjordane = sant!

No står den siste bokmålsskulen i Sogn og Fjordane for fall.

Les heile artikkelen

Framleis nynorsk i Møre og Romsdal

Administrasjonsspråket i Møre og Romsdal fylkeskommune skal framleis vere nynorsk, har fylkestinget bestemt.

Les heile artikkelen

Pionertiltak for nynorsk i Bergen

Byrådet i Bergen vil gjere det lettare for foreldre å velje nynorsk – og opprettar fast tilbod om nynorskklasse.

Les heile artikkelen

Fekk heiderspris frå Rogaland Mållag

Rogaland Mållag feira 100 år med å gje ærespris til Roald Bergsaker, Magnhild Meltveit Kleppa, Hallgeir Håbakk Langeland.

Les heile artikkelen

Mållaget jublar for språkvedtak i Ålesund

I dag vedtok kommunestyret i Ålesund ein språkbruksplan som stadfestar kommunen som nynorskkommune.

Les heile artikkelen

Stor medlemsvekst i Mållaget!

Denne veka passerte me fjorårets rekordhøge medlemstal på 13 581, og er no oppe i 13 600 medlemer!

Les heile artikkelen