aktuelt

Category: aktuelt

Google kjem på nynorsk!

Google har denne veka stadfesta at dei vil følgje den nye opplæringslova og tilby skriveprogram på nynorsk.

Les heile artikkelen

Historisk grunnlovsframlegg for nynorsken i Stortinget

I dag vart det fremja forslag i Stortinget om å grunnlovfesta norsk som nasjonalt språk og jamstillinga mellom bokmål og nynorsk.

Les heile artikkelen

Mållaget tek ferie

Frå og med 1. juli til 29. juli har dei tilsette i Noregs Mållag ferie.

Les heile artikkelen

Målblome til politisk redaktør Sølve Rydland og Bergensavisen

Sølve Rydland og BA får Noregs Mållag sin Målblome for å gje nynorsken større plass i ei avis og ein by som er dominert av bokmålet.

Les heile artikkelen

Vidare vekst og vinning skal kome med oss

I år skal vi bli 16 000 medlemer i Noregs Mållag. Les den nyaste leiarteigen til Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Om samfunnsruinar og fellesskap

Eg prøver som best eg kan å boikotta meg sjølv, seier Kjartan Fløgstad i intervju i høve 80-årsdagen.

Les heile artikkelen

Norsklærarar kjenner seg minst rusta til arbeid med sidemål

– Dette er ei svært stor utfordring som rammar nynorsk spesielt, seier leiaren i Mållaget.

Les heile artikkelen

Haakon Aase til minne

Me minnest arbeidet ditt i vyrdnad og takksemd.

Les heile artikkelen

Ingen nye tiltak for nynorskbøkene i leselyststrategi

– Den nye leselyststrategien til regjeringa manglar tiltak for å auka mengda nynorske barne- og ungdomsbøker, seier Live Havro Bjørnstad, nestleiar i Noregs Mållag og skulebibliotekar ved Bergen katedralskole.

Les heile artikkelen

50-årsjubilem for parallellkravet

20. mai 1974 vedtok Stortinget å lovfeste retten til å få lærebøker og andre læremiddel på eige språk i vidaregåande skule.

Les heile artikkelen