Bli medlem

For at nynorsk framleis skal vera eit levande bruksspråk i framtida, treng me at så mange som mogeleg stiller seg bak det politiske arbeidet som skal til.

Les om Noregs Mållag sitt arbeid for å påverka språkpolitikken

Meld deg inn i dag!

Fyll ut skjemaet under, eller send NYNORSK til 2490 (200 kroner). Er du under 26 år? Då kan du melda deg inn i Norsk Målungdom.

Husstandsmedlem eller yrkesmållag

Bur du i lag med ein som allereie er medlem? Då har du rett på rabatt. Ynskjer du å bli medlem i eit yrkesmållag? Skriv namnet her:

Slik handterer vi personopplysningane dine

Om å bli medlem