Bli medlem

For at nynorsk framleis skal vera eit levande bruksspråk i framtida, treng me at så mange som mogeleg stiller seg bak det politiske arbeidet som skal til.

Les om Noregs Mållag sitt arbeid for å påverka språkpolitikken

Meld deg inn i dag!

Fyll ut skjemaet under, eller send NYNORSK til 2490 (200 kroner). Er du under 26 år? Då kan du melda deg inn i Norsk Målungdom.

Husstandsmedlem eller yrkesmållag

Bur du i lag med ein som allereie er medlem? Då har du rett på rabatt. Ynskjer du å bli medlem i eit yrkesmållag? Skriv namnet her:

Slik handterer vi personopplysningane dine

Om å bli medlem

 • Du vert automatisk plassert i det lokallaget som ligg geografisk nærast deg. Ynskjer du eit anna lokallag eller eit yrkesmållag, ta kontakt på medlem@nm.no.
 • Det kostar 200 kroner å melda seg inn. Etter det er medlemspengane i snitt på 360 kroner, ut frå kva lokal- og fylkeslag ein tilhøyrer.
 • Frå 1. oktober kvart år gjeld innmeldinga også for året etter.
 • Du vel sjølv kor aktiv du vil vere som medlem.
 • Som medlem får du desse rabattane: 
  10 % på overnatting på Hotell Bondeheimen
  10 % på Kaffistova
  20 % på billettar til Det Norske Teatret (gjeld to billettar)
  15 % på tidsskriftet Syn og Segn
  30 % på inngangsbillettar til Ivar Aasen-tunet, Olav H. Hauge-senteret, Vinjesenteret og Garborgsenteret