Norsk Tidend

Medlemsavisa Norsk Tidend

Norsk Tidend er medlemsbladet åt Noregs Mållag. Det kjem ut fem gonger i året.

Nynorsktekst på norske filmklassikarar

post featured image

samarbeider for å gje ut norske filmklassikarar på fysisk format, får filmane undertekst på både nynorsk og bokmål, i tillegg til engelsk. Til våren kjem andre runde av nyutgjevingane.

7000 nordnorske ord

post featured image

Nordnorsk Ordbok inneheld nærmare 7000 nordnorske ord og er med det den største samlinga av nordnorske ord som nokon gong er utgjeven.

Leseguide til Jon Fosse

post featured image

Ikkje lese noko av Jon Fosse før? Du er verkeleg ikkje åleine! Har du fått lyst til å sjekka ut noko av nobelprisvinnaren, men veit ikkje kvar du skal starta? Det er også heilt forståeleg! Vi freistar å orientera og hjelpa nye lesarar inn i Fosse si litterære verd.

Les heile utgåvaKontakt redaksjonen

Send tips til norsk.tidend@nm.no. Det er råd å abonnere på bladet utan å vere medlem for 250,– per år.

Annonsere?

Ein annonse i Norsk Tidend gjev god eksponering i den harde kjernen av målrørsla.  

Prisar (eks. mva.):

Kvartside: 3000 kr
Halvside: 5000 kr
Heilside: 9000 kr
Istikk: 1,– per stk.

Annonsere over fleire nummer? Då får du rabatt. Send e-post til norsk.tidend@nm.no, så får du eit uforpliktande tilbod.

Tidlegare utgåver av Norsk Tidend