Norsk Tidend

Medlemsavisa Norsk Tidend

Norsk Tidend er medlemsbladet åt Noregs Mållag. Det kjem ut fem gonger i året.

«… og lat det som hagen bløma» – Fedrelandssalmen 130 år

post featured image

«Gud signe vårt dyre fedreland» er kanskje den aller viktigaste salmen vår og kyrkja sin nasjonalsong. I år fyller salmen 130 år, og Blix-kjennar Anders Aschim skriv her om salmen og rolla han har spela for framveksten av nasjonen Noreg.

Med bokmål i bakhand

post featured image

Ein nynorskskule er ikkje lenger ein nynorskskule. Somme stader i dei nynorske randsonene er det snarare regelen enn unntaket å finna bokmålselevar spreidde rundt i klassane. Kvifor har det blitt slik?

Vil gje nynorskopplæring for lærarstudentar

post featured image

Ein del lærarstudentar får ikkje nynorskundervisning på studiet. No seier lærestadene at dei vil ta tak.

Les heile utgåvaKontakt redaksjonen

Astrid Marie Grov er redaktør for Norsk Tidend. Send tips til norsk.tidend@nm.no.

Annonsere?

Ein annonse i Norsk Tidend gjev god eksponering i den harde kjernen av målrørsla.  

Prisar (eks. mva.):

Kvartside: 3000 kr
Halvside: 5000 kr
Heilside: 9000 kr
Istikk: 1,– per stk.

Annonsere over fleire nummer? Då får du rabatt. Send e-post til norsk.tidend@nm.no, så får du eit uforpliktande tilbod.

Tidlegare utgåver av Norsk Tidend