Norsk Tidend

Medlemsavisa Norsk Tidend

Norsk Tidend er medlemsbladet åt Noregs Mållag. Det kjem ut fem gonger i året.

Klasserommets digitale klasseskilje

post featured image

Då nynorskelevane trong dei, gjekk Arbeidarpartiet og Senterpartiet til Høgre og Frp for å halde nynorskkrav ute av opplæringslova.

Borgafjellet barneskule klappar for Ivar Aasen

post featured image

Bjørnafjorden kommune, sør for Bergen, har nynorskdelen vakse sidan 80-talet.

Borgafjellet-elevane held på nynorsken

post featured image

– Det meste vi les utanom skulen er bokmål, så nynorsk kjennest litt rart, seier fire elevar ved Borgafjellet barneskule. Likevel skal dei ikkje skifta til bokmål på ungdomsskulen.

Les heile utgåvaKontakt redaksjonen

Send tips til norsk.tidend@nm.no. Det er råd å abonnere på bladet utan å vere medlem for 250,– per år.

Annonsere?

Ein annonse i Norsk Tidend gjev god eksponering i den harde kjernen av målrørsla.  

Prisar (eks. mva.):

Kvartside: 3000 kr
Halvside: 5000 kr
Heilside: 9000 kr
Istikk: 1,– per stk.

Annonsere over fleire nummer? Då får du rabatt. Send e-post til norsk.tidend@nm.no, så får du eit uforpliktande tilbod.

Tidlegare utgåver av Norsk Tidend

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other