Norsk Tidend

Medlemsavisa Norsk Tidend

Norsk Tidend er medlemsbladet åt Noregs Mållag. Det kjem ut fem gonger i året.

Kampen som aldri tek slutt

post featured image

Lærebøkene til nynorskelevane har kome for seint i 50 år, stikk i strid med lovverket. – Vi får ikkje gjort noko annleis, seier forlaga.

– Styresmaktene må gripe inn for å betre nynorskopplæringa

post featured image

– Det må bli sterkare offentleg styring av nynorskopplæringa til lærarstudentane, meiner fleire tilsette på lærarutdanningane i ei fersk masteroppgåve. Oppgåva avslører dårlege haldningar til nynorskopplæring på fleire av institusjonane.

Eit språkpolitisk basketak

post featured image

Sogn og Fjordane sin fremste politikar gjev seg i rikspolitikken. Blant slaga Liv Signe Navarsete verkeleg hugsar, er kampen mot nedprioriteringa av sidemålet i regjeringa i 2012.

Les heile utgåvaKontakt redaksjonen

Send tips til norsk.tidend@nm.no. Det er råd å abonnere på bladet utan å vere medlem for 250,– per år.

Annonsere?

Ein annonse i Norsk Tidend gjev god eksponering i den harde kjernen av målrørsla.  

Prisar (eks. mva.):

Kvartside: 3000 kr
Halvside: 5000 kr
Heilside: 9000 kr
Istikk: 1,– per stk.

Annonsere over fleire nummer? Då får du rabatt. Send e-post til norsk.tidend@nm.no, så får du eit uforpliktande tilbod.

Tidlegare utgåver av Norsk Tidend