Norsk Tidend

Medlemsavisa Norsk Tidend

Norsk Tidend er medlemsbladet åt Noregs Mållag. Det kjem ut fem gonger i året.

«Ranke viljer og heilrend karakter» – dei norske landsgymnasa 1916–1964

post featured image

Fram til litt utpå 1900-talet var høgare utdanning for bygdeungdom sjeldan vare. Opprettinga av landsgymnasa, som i stor grad var målrørsla sin idé, skulle endre på det.

Dei som har nynorsk i halsen

post featured image

Somme foreldre ved nynorskskular jobbar hardt for å få endra skulemålet til bokmål. Kvifor vil dei absolutt ikkje at ungane deira skal gå på ein nynorskskule?

– Eg trur lærar Moen var det einaste normale mennesket der ute. Det var liksom synd all ting.

post featured image

Ungdomslaga våre har spela ei uvurderleg rolle for nynorsk, fellesskap og folkekultur over heile landet. I 2020 fyller eit av dei mest aktive, Austegdelaget i Arendal, 100 år.

Les heile utgåvaKontakt redaksjonen

Astrid Marie Grov er redaktør for Norsk Tidend. Send tips til norsk.tidend@nm.no.

Annonsere?

Ein annonse i Norsk Tidend gjev god eksponering i den harde kjernen av målrørsla.  

Prisar (eks. mva.):

Kvartside: 3000 kr
Halvside: 5000 kr
Heilside: 9000 kr
Istikk: 1,– per stk.

Annonsere over fleire nummer? Då får du rabatt. Send e-post til norsk.tidend@nm.no, så får du eit uforpliktande tilbod.

Tidlegare utgåver av Norsk Tidend